Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar

Speciaal boekje over vluchtelingenwerk voor de paus

gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2016
foto: Leobard Hinfelaar
Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
Het boekje dat aan de paus wordt aangeboden
Het boekje dat aan de paus wordt aangeboden

Maan­dag 14 no­vem­ber vertrekt de pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met de eerste vliegtuigen van die dag naar Rome. In totaal bestaat de groep uit 129 personen, waar­on­der hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den en hulp­bis­schop Jan Hendriks. Maar ook 7 aal­moe­ze­niers van het Militair Or­di­na­ri­aat en tien­tal­len pa­ro­chi­anen van Texel tot aan Vo­ge­len­zang en van Castricum tot aan Naar­den, uit de regio’s Kennemerland, West-Friesland en de Zaanstreek.

In Rome sluiten we met onze groep aan bij zo’n 900 pelgrims die met diverse bisdomreizen pel­gri­meren. En op dins­dag 15 no­vem­ber, de Neder­landse Dag in Rome, zijn in totaal meer dan 1.800 Neder­lan­ders, waar­on­der bijna alle Neder­landse bis­schop­pen aanwe­zig in de St. Pieter.

Boekje - Herberg­zaam Neder­land

De bis­schop­pen bie­den hem bij die gelegen­heid een over­zicht aan van de inzet op veel plaatsen in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie ten behoeve van vluch­te­lingen en vreem­den. Dit over­zicht in de vorm van een boekje zal aan de paus wor­den overhan­digd door kar­di­naal Eijk.

Goede sfeer bij kennis­ma­kings­bij­een­komst

Op 4 no­vem­ber was in Kloosterhof (Lange­dijk) een bij­een­komst voor kennis­ma­king met onze medepelgrims, de bekendma­king van bede­vaart­pro­gramma enz. De sfeer was optimaal en ie­der­een keek uit naar deze reis en het pro­gram­ma (m.u.v. het vroege tijdstip van 4.00 uur van verzamelen op Schiphol…).

Voor de thuis­blij­vers

In de loop van onze week in Rome zullen we via deze web­si­te de thuis­blij­vers en andere geïn­te­res­seer­den op de hoogte hou­den van onze bede­vaart­reis.

De plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Pieters­kerk en de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus op dins­dag 15 no­vem­ber wordt recht­streeks uitgezon­den op NPO 2 vanaf 10.00 uur.

De algemene au­diën­tie op woens­dag­mor­gen kunt u vanaf ongeveer 9.30 uur volgen via de web­si­te van het Vati­caan: www.vatican.va

Pro­gram­ma

Maan­dag 14 no­vem­ber 2016

 • Vliegreis naar Rome
 • Bezoek aan St. Pieters­kerk
 • Bezoek aan Scavi Vaticani (met het graf van de H. apostel Petrus)
 • Moge­lijk­heid tot bijwonen eucha­ris­tie­vie­ring

Dins­dag 15 no­vem­ber 2016 – Neder­landse Dag

 • Eucha­ris­tie­vie­ring St. Pieters­kerk
 • Ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus
 • Ge­za­men­lijke lunch
 • Stads­wan­de­ling door Rome
 • Vespers in S. Maria Maggiore

Woens­dag 16 no­vem­ber 2016

 • Algemene Au­diën­tie met paus Fran­cis­cus
 • Vrije mid­dag
 • Moge­lijk­heid tot bijwonen eucha­ris­tie­vie­ring

Donder­dag 17 no­vem­ber 2016

 • Friezen­kerk (Eucha­ris­tie­vie­ring)
 • Bezoek aan o.l. St. Paulus-buiten-de-Muren, de Aven­tijnheuvel, Tibereilandje, Trastevere
 • Viering van Barm­har­tig­heid (S. Maria in Trastevere)

Vrij­dag 18 no­vem­ber 2016

 • Bezoek aan o.a. S. Maria Maggiore, Colosseum, San Clemente
 • Af­slui­ten­de Eucha­ris­tie­vie­ring (St. Jan van Lateranen)
 • Slot­di­ner in een restaurant

Zater­dag 19 no­vem­ber 2016

 • Vliegreis naar Schiphol

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Pelgrims weer thuis
vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 4 november 2016Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
zaterdag, 10 september 2016Programma Romebedevaart 2016
woensdag, 24 augustus 2016Romebedevaart updateBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose