Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Romebedevaart update

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar de Eeuwige Stad in november

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2016
Romebedevaart update

Ruim 60 pelgrims hebben zich al inge­schre­ven voor de Romereis van het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam van 14 t/m 19 no­vem­ber 2016. Daar sluiten we ons aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid! Hier­on­der het meer uit­ge­werkte pro­gram­ma spe­ci­fiek voor deel­ne­mers vanuit ons bisdom, in ver­volg op eer­dere bericht­ge­ving.

Er is nog plek als u ook mee wilt! Meldt u zich vóór 20 ok­to­ber aan!

Tijdens deze bede­vaart vindt op dins­dag 15 no­vem­ber de Neder­landse Dag plaats. Vele katho­lie­ke organi­sa­ties en alle bis­dom­men zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de vie­ring zal Paus Fran­cis­cus per­soon­lijk alle Neder­lan­ders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en ver­bon­den­heid.

Ook bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore, de St. Jan van Lateranen en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. Uiter­aard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Ita­li­aanse hoofd­stad. De pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieters­kerk, bij­zon­dere archeo­lo­gische op­gra­vingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). U kunt zich tot 20 ok­to­ber a.s. aanmel­den (daarna is deelname af­han­ke­lijk van beschik­ba­re vliegtuig­stoelen en hotel­ka­mers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toe­slag een­persoons­ka­mer: € 150,00).

Voor meer in­for­ma­tie kunt u bellen met mevrouw Dea Broersen (06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464), dan wel per e-mail:

Wilt u zich de­fi­ni­tief aanmel­den of heeft u behoefte aan spe­ci­fie­ke reisdetails, neem dan contact op met de reis­orga­ni­sa­tie, VNB, tele­foon 073-6818111. U kunt zich ook aanmel­den via hun web­si­te:

Het ligt in de bedoeling om in ok­to­ber een ont­moe­ting te or­ga­ni­se­ren om kennis te maken met elkaar en met de organi­sa­tie, waarbij ook de laatste prak­tische vragen aan de orde kunnen komen.

Gaat u mee? U bent meer dan welkom op deze bij­zon­dere reis, in dit bij­zon­dere Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid!


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Pelgrims weer thuis
vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 11 november 2016Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
vrijdag, 4 november 2016Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
zaterdag, 10 september 2016Programma Romebedevaart 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose