Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eucharistieviering in de Friezenkerk

Een stukje Nederland in Rome

gepubliceerd: vrijdag, 18 november 2016
foto: Ramon Mangold
Eucharistieviering in de Friezenkerk

Tesamen met de pelgrims van Bisdom ’s-Hertogen­bosch vier­den de pelgrims van ons bisdom don­der­dag 17 no­vem­ber de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk. Foto­graaf Ramon Mangold maakte er weer een prach­tige foto­se­rie van.

Verslag van een dag met een gou­den randje

Deze dag van onze jubileum­bede­vaart, don­der­dag 16 no­vem­ber, was een dag met een gou­den randje! We hoef­den niet zo vroeg op. Ie­der­een genoot van een rus­tig ontbijt. Om 9.00 uur ver­trek­ken we naar de Friezen­kerk. Maar voordat we naar de kerk gingen werd er in groepjes koffie gedronken, ons aan­ge­bo­den door Bis­schop Jozef Punt. “Koffie met ’n punt...” werd er glim­lachend gezegd, maar ieder liet het aan­ge­bo­den koppie smaken.

In de Friezen­kerk gaf de nieuwe rector een his­to­rische uitleg over deze Neder­landse kerk. We vier­den er de eucha­ris­tie samen met de pelgrims­groep van het bisdom Den Bosch. Mgr. Jan van Burg­ste­den was de hoofd­cele­brant, Mgr. Gerard de Korte deed de overigens fan­tas­tische preek, de diakens en de pries­ters vorm­den het pries­ter­koor met voorzang en de hele kerk zong alsof hun leven ervan afhing. Het was een warm­har­tige vie­ring van Braban­ders en Noord-Hollan­ders. Met een groot applaus namen we afscheid van onze emeritus-hulp­bis­schop die deze mid­dag terugvloog naar Am­ster­dam. Maar eerst werd nog een groeps­foto gemaakt op de trappen van ‘onze’ Friezen­kerk.

Na de lunch reis­den we naar de basiliek van Sint Paulus-buiten-de-Muren. Er was een generale repe­ti­tie van een concert van de Negende van Beethoven gaande, dus het bezoek aan deze prach­tige kerk werd muzikaal prach­tig onder­steund. Een cadeautje werd er gezegd. Alle Menschen wer­den Bruder luidt de gezongen tekst van dit werk van Van Beethoven, en voelt het ook let­ter­lijk tij­dens deze dag.

Door naar Trastevere waar we in de Santa Maria in Trastevere een heel bij­zon­dere vie­ring had­den rond barm­har­tig­heid en ver­zoe­ning. Mensen werd hier broe­ders en zusters en velen namen de moe­dige stap om zich te verzoenen met zich­zelf, met anderen en met God. Lovende reacties op deze in­spi­re­rende en intense vie­ring. Na afloop met de tram naar Piazza Venezia en met bus 46 of 916 naar ons hotel. Als haringen in een tonnetje ston­den we in de bus. Als dat de on­der­lin­ge broe­der­schap niet bevor­derd... Met een lekker avondmaal een borrel na sloten we de gou­den dag af.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Pelgrims weer thuis
vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 11 november 2016Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
vrijdag, 4 november 2016Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
zaterdag, 10 september 2016Programma Romebedevaart 2016
woensdag, 24 augustus 2016Romebedevaart updateBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose