Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma Romebedevaart 2016

gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2016
foto: Wikipedia
Programma Romebedevaart 2016

In navol­ging van de succes­volle Romereis in mei 2015 or­ga­ni­seert het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam van 14 t/m 19 no­vem­ber 2016 nogmaals een bede­vaarts­reis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Neder­landse bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid.

Neder­landse Dag Heilig Jaar

Tijdens deze bede­vaart vindt op dins­dag 15 no­vem­ber de Neder­landse Dag plaats. Vele katho­lie­ke organi­sa­ties zoals KBO, Katho­liek Nieuws­blad en alle bis­dom­men zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de vie­ring zal Paus Fran­cis­cus per­soon­lijk alle ruim 1.200 Neder­lan­ders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en ver­bon­den­heid. Het belooft een unieke erva­ring te wor­den waar ie­der­een zich welkom mag voelen: pa­ro­chi­anen en pastores uit ons bisdom, bis­schop­pen en curie, samen op reis in ver­bon­den­heid en geloof.

Pro­gram­ma

Ook maakt u deze week diverse stads­wan­de­lingen en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore, Sint Jan van Lateranen, en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. Uiter­aard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Ita­li­aanse hoofd­stad.

Maan­dag 14 no­vem­ber: Vertrek vanaf Schiphol naar Rome
Warme lunch in restaurant nabij Vati­caan­stad
Bezoek aan ‘Scavi Vaticani’
Dins­dag 15 no­vem­ber: Neder­landse Dag van­wege Heilig Jaar
Viering in de St. Pieters­kerk, gevolgd door lunch
Wandeling naar St. Maria Maggiore
Vesper­vie­ring in de St. Maria Maggiore
Woens­dag 16 no­vem­ber: Algemene au­diën­tie met paus Fran­cis­cus
Warme lunch in restaurant nabij Vati­caan­stad
Vrije mid­dag
Donder­dag 17 no­vem­ber: Bezoek aan basiliek St. Paulus-buiten-de-Muren, de Aven­tijn, het Tibereiland en Trastevere
Viering van Barm­har­tig­heid (S. Maria in Trastevere)
Vrij­dag 18 no­vem­ber: Bezoek aan basiliek S. Maria Maggiore, het Colosseum, de kerken San Clemente en Quattro Coronati
Zendings­vie­ring (St. Jan van Lateranen)
Diner in restaurant nabij St. Jan van Lateranen
Zater­dag 19 no­vem­ber: Vertrek van Rome naar Schiphol

Bezoek aan Scavi

De pelgrims­groep van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieters­kerk, met bij­zon­dere archeo­lo­gische op­gra­vingen en waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt. De kosten van dit bezoek zijn niet inbegrepen in de reissom.

Reisin­for­ma­tie

  • Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol)
  • De reis wordt begeleid door gidsen en reis­lei­ders, die goed bekend zijn met Rome
  • U kunt zich tot 20 ok­to­ber 2016 aanmel­den
  • Deelname aan de reis bedraagt € 839
    (toe­slag een­persoons­ka­mer: € 150)

Info & aanmel­ding


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 november 2016Pelgrims weer thuis
vrijdag, 18 november 2016Bezienswaardigheden Romereis Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Eucharistieviering in de Friezenkerk Fotoreportage
vrijdag, 18 november 2016Nederlandse pelgrims ontmoeten nogmaals paus Franciscus Fotoreportage
woensdag, 16 november 2016Naar de algemene audiŽntie met de paus Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Nederlandse H. Mis in Rome Fotoreportage
dinsdag, 15 november 2016Pelgrims aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 11 november 2016Romereis 2016 vanwege het Heilig Jaar
vrijdag, 4 november 2016Aantreden Mgr. Hurkmans als rector Friezenkerk
vrijdag, 14 oktober 2016Nog enkele plaatsen vrij!
woensdag, 14 september 2016Al honderd pelgrims ingeschreven!
woensdag, 24 augustus 2016Romebedevaart updateBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose