Bisdom Haarlem-Amsterdam


“Iedere keer weer lekker…”

De Smulpaap in Wormerveer

gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2016
foto: Jos Noordeloos
Aan tafel bij de smulpaap in Wormerveer
Aan tafel bij de smulpaap in Wormerveer

“Het is hier alle dagen goed. Het is een soort uit eten, maar dan onder elkaar.” Aldus Ger Bekking-Scholten over De Smulpaap. Samen met zo’n 25 andere ouderen en alleen­gaan­den genieten ze op de woens­dag­avond in de pastorie van Wormerveer van het driegangenmenu. “Met liefde klaargemaakt”, zegt Ans Mak (73), samen met haar schoonzus Joke van der Laan (72) de kokkin van de avond.

De Smulpaap

In ok­to­ber 2000 is De Smulpaap van start gegaan. De toen­ma­lige pas­to­rale werker wilde met een aantal pa­ro­chi­anen nadenken over een open huis op de woens­dag. In samen­wer­king met de andere kerken werd toen De Steeg gestart. Maar was er nog niets te doen met de keuken? Zo is de eet­groep op de woens­dag­avond ontstaan.

Ank Berkhout-van der Louw (69), jarenlang lid van het pa­ro­chie­bestuur en nu van de pa­ro­chieraad van Wormerveer, haalt het ver­slag van de eerste ver­ga­de­ringen erbij. Ze leest voor: “We willen eenmaal per week met een groep mensen een warme maal­tijd hou­den. Dit omdat het samen eten een plaats van ge­meen­schap is, ont­moe­ting, kerk-zijn. Het past binnen het beleid van de pa­ro­chie om meer in te spelen op de behoefte aan zorg en ge­meen­schap.” Ver­vol­gens ver­telt ze en­thou­siast hoe het al 15 jaar werkt. “De mensen mel­den zich voor de maal­tijd aan. De meesten al een week vooruit, maar op de zon­dag ligt de lijst achter in de kerk. Op de woens­dag komen ze om half zes binnen en om zes uur gaan we van start. We schenken een glaasje wijn of sinaasappelsap. Daarna serveren we een driegangenmenu met een kopje koffie/thee, mét bonbon, tot slot. Daar betaalt men zeven euro voor. In de zomer wordt een barbecue geor­ga­ni­seerd, rond Sin­ter­klaas wordt daar aan­dacht aan besteed en na­tuur­lijk is er ook een kerst- en een paas­di­ner.”

foto’s: Jos Noordeloos  
Ans Mak en Joke van der Laan
Ans Mak en Joke van der Laan
‘Horen, zien en zwijgen’, Rie Bak, Ger Bekking en Martini Kampen
‘Horen, zien en zwijgen’, Rie Bak, Ger Bekking en Martini Kampen
Ank Berkhout
Ank Berkhout

In de keuken

Een diner moet gekookt wor­den. Er zijn enkele groepjes van drie personen, die een avond voor hun reke­ning nemen. Naast het tafel dekken moeten er na­tuur­lijk bood­schappen wor­den gedaan. Maar eerst bedenken: wat gaan we eten? De koks (m/v) hou­den in een schrift bij wat ze gekookt hebben, om te voor­ko­men dat er weken achter elkaar spruitjes gegeten wor­den…

Uiter­aard hebben de bezoekers hun favorieten. Een menu van vis hors d’oevre, witlof uit de oven en ijs met aardbeien en kof­fieli­keur toe, dat gaat erin als koek. Joke en Ans koken van­avond. Ze vin­den het leuk om samen gezellig te koken en dingen te maken. Meestal lukken de recepten. Een keertje waren de pastei­bak­jes een beetje aangebrand. Samen doen de dames op woens­dag­mid­dag de bood­schappen bij de super­markt. Wat is er in de aanbie­ding? Vanavond wordt het witlof uit de oven. Die ochtend had­den ze al de chipolatapud­ding gemaakt. “Niet uit het koel­schap, maar echt gemaakt!” Rond half vier, vier uur komen de schoonzussen naar de pastorie. In ’t kleine keukentje – “dat is wel ‘ns behelpen” – beginnen ze met koken en bra­den. Bij de afwas wor­den ze geholpen door de enkele gasten, die meehelpen schoon­ma­ken en opruimen.

Aan tafel

Jaar van de Barm­har­tig­heid

De zeven werken van barm­har­tig­heid zijn:

Heilig Jaar van Barmhartigheid
  1. de hon­gerigen spijzen
  2. de dors­tigen laven
  3. de naakten kle­den
  4. de vreem­de­lingen her­bergen
  5. de zieken ver­zorgen
  6. de ge­van­ge­nen bezoeken
  7. de doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woor­den van Jezus in het Evan­ge­lie van Matteüs (Mt. 25,35-36). Het zevende is gebaseerd op het Bijbel­boek Tobit (1,17). In de zeven edities van jaargang 2016 van SamenKerk beste­den wij, tij­dens het Heilig Jaar (van de Barm­har­tig­heid), steeds aan­dacht aan een van de werken van barm­har­tig­heid. Bij deze serie is steeds in het mid­den van SamenKerk een afbeel­ding afgedrukt van ‘De werken van barm­har­tig­heid’ van de Meester van Alkmaar uit 1504 (thans te bezich­tigen in het Rijks­mu­seum).

In de grote zaal van de pastorie staat een gezellig gedekte tafel. Om zes uur zijn alle plaatsen bezet. De meeste mensen hebben een vaste plek aan tafel, da’s wel zo ver­trouwd. Zoals Johan Dantuma (58) uit Wormer: “Het eten hier is uit de kunst. Ik ben er elke woens­dag, de andere dagen kook ik zelf.” Aan de over­kant zitten naast elkaar Rie Bak-Kriek (82), Ger Bekking-Scholten (79) en Martini Kampen-Rem (77). “Horen, zien en zwijgen”, zegt Ger lachend. Ook zij zijn vaste klanten. “Dan hoef je thuis niet te koken en het alleen op te eten.”Ze praten gezellig met elkaar en ondertussen genieten ze van wat hen wordt voorgescho­teld. 

En wat eten we van­avond? Niemand die het weet. En dat is ook de bedoeling, aldus Ank Berkhout. Het maakt de gasten niet uit, want als ik rondkijk langs de tafel, wordt er lekker gesmuld en de meeste schalen gaan leeg terug. Wat over is, wordt in bakjes aan de liefhebber meege­ge­ven. Ik moet zeggen: het was inder­daad zeer smake­lijk. Drie sterren! En dat op de dag dat in de­cem­ber jl. de Michelinsterren in Neder­land bekend wer­den gemaakt.

 

In SamenKerk is een serie gestart over de zeven werken van barm­har­tig­heid. Dit is het eerste artikel dat ook verscheen in editie februari 2016 van SamenKerk.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose