Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid

gepubliceerd: woensdag, 2 december 2015
Broeder Leo Disch brengt de letters aan boven de H. Deur van de Nicolaasbasiliek in Amsterdam
Broeder Leo Disch brengt de letters aan
boven de H. Deur van de Nicolaas­basi­liek in Amsterdam

‘Aperite mihi portas iustitiae / Open voor mij de poort der gerechtigheid’

Met deze tekst uit psalm 118 zal Paus Franciscus op dinsdag 8 december 2015 de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome openen als begin van het Jaar van de Barm­har­tig­heid. Op zondag 13 december 2015 zullen de Heilige Deuren van de drie andere grote basilieken in Rome worden geopend.

Heilige Deuren in het bisdom

In ieder bisdom ter wereld zijn voor dit bijzondere jaar Heilige Deuren aangewezen, zo ook in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Het gaat om de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem, om de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam en om de Grote Kapel van het Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo. De opening van de Deuren op deze plekken is als volgt:

    Amsterdam

Basiliek H. Nicolaas

Zondag 13 december a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s.
m.m.v. Collegium Cappella Nicolai

Heiloo

Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood

Zondag 13 december a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
m.m.v. koor Ubi Caritas

Haarlem

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo

Vrijdag 25 december - Eerste Kerstdag om 10.00 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.M. Punt
m.m.v. het Kathedrale Koor
(In verband met de afronding van de restauratie van
de kathedraal is gekozen voor Eerste Kerstdag)

Ontstaan en betekenis Heilige Deur

Het zou Paus Martinus V zijn geweest die bij aanvang van het Jubeljaar 1423 in de Basiliek van Sint Jan van Lateranen (de kathedraal van Rome) voor het eerst in Rome een Heilige Deur heeft geopend. De eerste keer dat dit in de Romeinse Sint Pieter­basi­liek gebeurde was op kerst­avond 1499, als opening van het Heilig Jaar 1500. Vanaf die tijd is het gebruikelijk om bij de opening van een Heilig Jaar ook de Heilige Deuren van de drie andere grote Basilieken te openen: de Maria de Meerdere, de Sint Jan van Lateranen en de Paulus buiten de Muren.

Het symbool van de deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Het binnengaan van een deur is van betekenis. In de oude Kerk moesten boetelingen in zak en as voor de deur van de kerk blijven staan. De Paaswake begint ook buiten voor de deur van het kerk­ge­bouw. Vroeger vonden ook de voor­be­rei­dende handelingen voor het doopsel in de nabijheid van de kerkdeur plaats. De plaats van de doopvont is vanouds bij de ingang van het kerk­ge­bouw. Door het binnentreden van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barm­har­tig­heid.

In dit jaar staat deze laatste betekenis van de Heilige Deur centraal. Paus Franciscus spreekt in de pauselijke bul ‘Misericordiae vultus’ uitdrukkelijk over de deur van de barm­har­tig­heid.

Een centrale rol daarin speelt het sacrament van boete en verzoening (biecht). De Paus heeft uitdrukkelijk aan de bis­schop­pen gevraagd in hun bisdommen volop gelegenheid te geven aan de gelovigen om dit sacrament te kunnen ontvangen. Daarvoor zijn ook in ons bisdom priesters gevraagd (missionarissen van barm­har­tig­heid) die op de eerdergenoemde drie aangewezen plekken aanwezig zullen zijn om in dit sacrament te kunnen voorzien.

Voor meer informatie hierover, en over de verschillende andere activiteiten die in dit bijzondere jaar worden georga­ni­seerd, kan men terecht op deze website:
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose