Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

DossierDossier Assisibedevaart 2018
system - woensdag, 20 september 2017
Bisdombedevaart Assisi - mei 2018In de meivakantie van 2018 gaat het bisdom weer op bedevaart, dit keer naar Assisi, Italië. Alle informatie, nieuwsberichten en uiteindelijk verslagen en foto’s m.b.t. de diocesane bedevaart naar Assisi zullen in dit dossier worden verzameld.

Activiteiten

  •   Infobijeenkomsten voor Ambassadeurs - 25, 26 en 28 september - aanvang 15.30 of 19.45 uur
locaties: Noord-Scharwoude, Heemskerk en Amsterdam
  •   Lezing over Franciscus van Assisi - zaterdag 7 oktober - van 14.15 tot 18.00 uur
spreker: pater franciscaan Roland Putman, locatie: Boomkerk, Amsterdam
Nightprayer voor jongeren
nieuws - dinsdag, 19 september 2017
Precies 100 jaar nadat Maria voor de laatste keer verscheen in Fatima en het Zonnewonder plaatsvond, wordt bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een nachtaanbidding gehouden voor jongeren van 16 t/m 30 jaar.
Jongerenplatform start twintigste seizoen met nieuwe voorzitter
nieuws - dinsdag, 19 september 2017
Een nieuw seizoen, nieuwe leden, nieuwe kansen en een nieuwe voor­zitter. Het jongerenplatform van bisdom Haarlem-Amsterdam heeft woensdag 13 september een start gemaakt aan weer een mooi seizoen jongerenactiviteiten in het bisdom.
Nieuwe editie SamenKerk
nieuws - donderdag, 14 september 2017
Vanaf komend weekend ligt de nieuwe SamenKerk weer in uw parochiekerk. Natuurlijk kunt u ook de digitale versie lezen op deze website.
Toen geloof nog heel gewoon was
wobi - donderdag, 14 september 2017
Zoals veel 70-plussers ben ook ik nog opgegroeid in de nadagen van het Rijke Roomse Leven, ‘toen geloof nog heel gewoon was’. Het hele leven was doortrokken van geloof.
Steun hulpacties orkaan Irma
Bisschoppen doen oproep
nieuws - woensdag, 13 september 2017
De Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland leven mee met de bewoners van het Caribisch gebied die getroffen zijn door orkaan Irma en doen een dringend beroep op hulp. De beelden van verwoesting door de orkaan en de enorme schade op onder andere Sint-Maarten maken diepe indruk. De bisschoppen vragen om te bidden voor de slachtoffers en om royaal te geven.
Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
nieuws - woensdag, 13 september 2017
Twee bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs beginnen hun taak in het bisdom Haarlem-Amsterdam: pastoor Jacques Quadvlieg (voort­gezet onderwijs) en drs. Diederik Wienen (basis­onderwijs, PABO’s en NKSR). Beiden zullen hun taak naast andere taken vervullen. Hieronder de brief waarmee zij aan scholen en parochies zijn voorgesteld.
Parochiële Caritas
info - woensdag, 13 september 2017
De Parochiële Caritas Instelling is een aan de parochie verbonden kerkelijke rechtspersoon die de beoefening en bevordering van de caritas ten doel heeft, namelijk: het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid (vergelijk de Codex, canon 222).
Documenten
info - woensdag, 13 september 2017
Hier vindt u de belangrijkste documenten bij elkaar.
Overige zaken en links
info - woensdag, 13 september 2017
Informatie over ledenadministraite, bouwkundig advies, centrale inkoop, beheer Kerkelijk roerend goed, klokken en orgelraad, telecom en algemeen reglement voor begraafplaatsen.
Beheer en Rekenplicht
info - woensdag, 13 september 2017
Voor een aantal zaken m.b.t. vermogensbeheer, vastgoed, verhuur, het aangaan van leningen of het aantrekken van personeel etc. is volgens artikel 53 en artikel 54 van het Algemeen Reglement een voorafgaande schriftelijke machtiging nodig van de bisschop. Wat u daarvoor moet overleggen vindt u bij het verzoek voor machtigingen. Artikel 51 beschrijft dat m.n. de pastoor en secretaris bij een dergelijke aanvraag dienen te tekenen.
Veranderingsprocessen
info - woensdag, 13 september 2017
Zoals eerder aangegeven maken parochies een transitie door naar samenwerking of fusie. Bij een Samenwerkingsverband blijven de afzonderlijke rechtspersonen bestaan. Voor de stappen die gezet moeten worden voor een fusie is een Leidraad fusies verschenen, waarin precies beschreven staat wat parochies in dat geval moeten doen (inclusief een aantal inventarisatie-formulieren).
Het bestuur van de parochie
info - woensdag, 13 september 2017
Een parochie wordt ‘geregeerd’ door een eigen statuut. Op basis van de Codex is binnen de Nederlandse context een Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland verschenen. Deze geldt voor alle bisdommen van ons land.
Visie Parochies
info - woensdag, 13 september 2017
De bisschop heeft letterlijk als 'episcopus/opziener' overzicht en dient toezicht te houden op het bisdom. Vanuit die verantwoordelijkheid en gelet op de ontwikkeling van het kerkelijk leven heeft hij zijn parochies in 2002 opgeroepen de samenwerking te zoeken in regioverband. Alleen in grotere verbanden kunnen zij de missionaire uitdaging in onze tijd aangaan.
Wat is een parochie?
info - woensdag, 13 september 2017
Het kerkelijk wetboek (de Codex) omschrijft de parochie in canon 515.
css3menu
system - woensdag, 13 september 2017
Bisdombedevaart 2017 naar jubilerend Fatima
button - maandag, 11 september 2017
Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
Ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - woensdag, 6 september 2017
Zaterdag 2 september was de bisschop te gast bij de gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren te Düsseldorf. Hij en nog enige andere bisschoppen vierden er samen met de aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Woelki, de H. Eucharistie.
opGROEIsymposium 2017
Zaterdag 23 september • 10.00 uur • Hilversum
nieuws - woensdag, 6 september 2017
Rond het thema ‘Mijn kind, ik gun je het beste’ vindt zaterdag 23 sep­tember 2017 het opGROEIsymposium plaats in Hilversum. Het symposium ondersteunt ouders en opvoeders die vanuit een gelovige kijk op het leven hun kinderen een seksuele opvoeding willen geven. Dat stelt de ouders / opvoeders in onze huidige samen­leving voor een flinke uitdaging.
De wereldkerk in de Tiltenberg
nieuws - zaterdag, 2 september 2017
Op vrijdag 1 september ontvingen de beide bisschoppen, Mgr. Tesfamariam Menghesteab, de aartsbisschop van Asmama in Eritrea. De aartsbisschop vertelde uitvoering over de moeilijke situatie in zijn land. Hij overhandigende Mgr. Punt een mooie stola.


vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church
woensdag, 16 augustus 2017css3menu
woensdag, 16 augustus 2017Dossier Fatimabedevaart 2017
woensdag, 16 augustus 2017Dossiers
woensdag, 9 augustus 2017Geslaagd tienerkamp Heiloo Fotoreportage
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
donderdag, 20 juli 2017Hoe jongeren Hem volgen
woensdag, 19 juli 2017Regels over glutenvrije hosties: zijn die wel nodig?
dinsdag, 18 juli 2017Fotoserie installatieviering koorleden Fotoreportage
maandag, 17 juli 2017Nationale Bedevaart Brielle in video
zondag, 16 juli 2017Feest in de Haarlemse Kathedraal
donderdag, 13 juli 2017Nieuwe SamenKerk uit
woensdag, 12 juli 2017O.L. Vrouw Hemelvaartkerk Heemstede 90 jaar
woensdag, 12 juli 2017Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de Eucharistie
maandag, 10 juli 2017“Marialucht ingeademd...” Fotoreportage
vrijdag, 7 juli 2017Benoeming nieuwe directeur Muziekinstituut
donderdag, 6 juli 2017Enquête in het Nederlands online!
woensdag, 5 juli 2017Sint Jansprocessie Laren Fotoreportage
dinsdag, 4 juli 2017Online enquête in het Nederlands
zaterdag, 1 juli 2017Zuster Maria Gratia legt eeuwige gelofte af Fotoreportage
donderdag, 29 juni 2017Nieuwe automatisering voor parochies
woensdag, 28 juni 2017Impulsdag Parochievernieuwing zaterdag 4 november 2017
donderdag, 22 juni 2017Bisdombedevaart Assisi Mei 2018
donderdag, 22 juni 2017Logo’s Bisdombedevaart Assisi mei 2018
donderdag, 22 juni 2017Bisdombedevaart Assisi - mei 2018
donderdag, 22 juni 2017Koninklijk paar bezoekt Friezenkerk
woensdag, 21 juni 2017Uitnodiging voor priesterwijding
maandag, 19 juni 2017Foto’s Amsterdamse Sacramentsprocessie Fotoreportage
zaterdag, 17 juni 2017Mgr. Jan Valkestijn overleden
vrijdag, 16 juni 2017Staatsbezoek aan Vaticaan
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl
donderdag, 15 juni 2017Sint-Jansprocessie Laren
maandag, 12 juni 2017Sacramentsprocessie over de grachten
vrijdag, 9 juni 2017css3menu
woensdag, 7 juni 2017Uitnodiging om weer naar de kerk te komen
dinsdag, 6 juni 2017Bisschop op bezoek bij Mgr. Punt
vrijdag, 2 juni 2017Officiële lancering WJD-reis Panama 2019Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose