Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

DossierResultaten online enquête Jongerensynode
nieuws - vrijdag, 23 maart 2018
In 2017 heeft het Vaticaan een wereldwijde online enquête gehouden onder jongeren. De uitkomsten daarvan vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bisschoppensynode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping die in oktober 2018 wordt gehouden.
Interview met Danny Hakvoort vanuit Rome
Podcast van Katholiekleven.nl
nieuws - vrijdag, 23 maart 2018
Danny Hakvoort is de enige Nederlandse jongere die uitgenodigd is in Rome voor de jongerensynode (19-25 maart). De Kerk is aan het inventariseren wat jongeren bezig houdt met het oog op de bisschoppensynode in oktober 2018.
Vrijwilligers - Onderscheidingen
info - vrijdag, 23 maart 2018
De Rooms-katholieke kerk kent sinds lange tijd de gewoonte om voor verdienstelijke leden van de geloofsgemeenschap een kerkelijke onderscheiding aan te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pauselijke onderscheiding, ridderordes en onderscheidingen voor kerkmusici.
Declaratieformulier assistenties 2018
docs - vrijdag, 23 maart 2018
Declaratieformulier algemeen 2018
docs - vrijdag, 23 maart 2018
Declaratieformulier reiskosten 2018
docs - vrijdag, 23 maart 2018
Collecteschema 2018
docs - vrijdag, 23 maart 2018
Bisdominformatie
info - donderdag, 22 maart 2018
Pagina met algemene informatie over Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Contact
info - donderdag, 22 maart 2018
Contactgegevens van ons bisdom.
Vrijwilligers - Werving
info - donderdag, 22 maart 2018
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter parochies. Echter wordt het aanbod van vrijwilligers die zich langere tijd voor de Kerk of parochie willen inzetten steeds kleiner. Als bisdom proberen we hier op diocesaan niveau over mee te denken, zodat het vrijwilligerswerk in de parochie aantrekkelijker wordt, ook voor de jongere generaties.
Vrijwilligers - Gedragscode
info - donderdag, 22 maart 2018
Momenteel wordt er gewerkt aan een gedragscode toegespitst op de vrijwilligers in parochies. Tot deze gereed is, biedt de gedragscode pastoraat, die met het oogpunt op de professionele arbeidsrelaties in het pastoraat is geschreven, ook voor vrijwilligers richtlijnen.
Vrijwilligers
kader - donderdag, 22 maart 2018
Vrijwilligers - Aanstelling
info - donderdag, 22 maart 2018
De aanstelling van een vrijwilliger in een bepaalde functie vindt doorgaans plaats doordat reeds actieve vrijwilligers nieuwe vrijwilligers enthousiast weten te maken zich ook in te zetten. Dit betekent vaak dat een toetsing van de geschiktheid van de nieuwe vrijwilliger pas blijkt tijdens het uitvoeren van het werk.
Vrijwilligers
info - donderdag, 22 maart 2018
Een parochie kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Gemiddeld heeft een parochie ruim honderd parochianen die actief zijn als vrijwilliger op het gebied van liturgie, catechese, diaconie, etc. Sommige functies binnen het pastoraat, zoals het werken met jongeren of zieken, vragen extra aandacht.
Collectes
info - donderdag, 22 maart 2018
Jaarlijks stelt de Nederlandse Bisschoppenconferentie een schema vast van collectes die in de parochies worden voorgeschreven.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
info - donderdag, 22 maart 2018
Voor aanstellingen van vrijwilligers voor het werken met kwetsbare doelgroepen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. De aanvraag hiervoor loopt via het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Aan deze VOG zijn géén kosten verbonden.
Benoemingen
kader - donderdag, 22 maart 2018
Benoemingen
kader - donderdag, 22 maart 2018
Benoemingen
kader - donderdag, 22 maart 2018
Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag Fotoreportage
Over Hemel, Hoop en de vraag: ‘Waar verlang je naar?’
nieuws - woensdag, 21 maart 2018
Afgelopen zaterdag was de Stille Om­gang met voor de jongeren een speci­aal jongerenprogramma genaamd ‘Everlasting’ in de Mozes en Aäron­kerk. De avond werd begonnen met een uitleg van het Mirakel van Am­ster­dam aangevuld door Bijbelteksten waarin Jezus ons steeds een weder­vraag stelt. De kernvraag die naar voren kwam was: ‘Waar verlang je naar?’


woensdag, 21 maart 2018Brief bij materialen Roepingenzondag
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 19 maart 2018Gebedenboekje Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Prentje Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Poster Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 19 maart 2018De Nieuwe Bavo Bloeit Fotoreportage
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Model standaard arbeidsovereenkomst
vrijdag, 16 maart 2018Pre-synode over jongeren, kerk en levensroeping
vrijdag, 16 maart 2018Beleidsafweging voornemen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Overig
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Personeel
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Monument
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Juridisch
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Begraafplaats
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Huur
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Koop
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Bouw
vrijdag, 16 maart 2018Ledenadministratie
vrijdag, 16 maart 2018Ledenadministratie
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Declaraties
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Verlof en emeritaat
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Assistenties
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Salarisadministratie
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Rechtspositie
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Gedragscode
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken
vrijdag, 16 maart 2018MachtigingenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose