Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Jaar van het Geloof in OLV ter Nood Heiloo

Speciale gebedskaart vanaf 11 oktober a.s. beschikbaar

gepubliceerd: donderdag, 4 oktober 2012

Op don­der­dag 11 ok­to­ber zal het Jaar van het Geloof in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam geopend wor­den. Dat gebeurt ten eerste met een eucha­ris­tie­vie­ring om 12 uur in de grote kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapellaan in Heiloo. Mgr. Hendriks zal in deze vie­ring voor­gaan. Een ieder is hierbij van harte welkom. In deze vie­ring zal ook een speciale gebeds­kaart uit­gereikt wor­den t.g.v. het Jaar van het Geloof.

Gebedskaart - Jaar van het GeloofTen tweede vindt er aan­slui­tend aan de vie­ring een studie­mid­dag plaats voor de pas­to­rale krachten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in het Juliana­kloos­ter. De pas­to­rale krachten hebben hier­voor een uit­no­di­ging ont­van­gen.

Wat is het Jaar van het Geloof?

Het Jaar van het Geloof begint op 11 ok­to­ber 2012, op de 50ste ver­jaar­dag van de ope­ning van het tweede Vati­caans Concilie. Op die datum is het ook 20 jaar gele­den dat de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk werd ge­pu­bli­ceerd. Het Jaar van het Geloof wordt af­ge­slo­ten op 24 no­vem­ber 2013.

Het Jaar van het Geloof is een oproep aan alle gelo­vi­gen om de kost­ba­re gave van het geloof (opnieuw) te ont­dek­ken en te delen met anderen.  In het jaar zal we­reld­wijd speciaal aan­dacht wor­den besteed aan het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) en de inhoud van het geloof (o.a. aan de hand van de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk). 

Studie­mid­dag voor pas­to­rale krachten

Op de studie­mid­dag bestemd voor de pas­to­rale krachten, zal dr. Miranda Klaver een inlei­ding geven over haar pro­mo­tie­on­der­zoek Geloven in een postmo­derne tijd. Het doel van haar lezing is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen tot geloof komen in de Neder­landse postmo­derne samen­le­ving. Uit haar studie komen concrete aanbevelingen naar voren over hoe pa­ro­chies missio­nair kunnen zijn. 

Meer in­for­ma­tie en aan­vra­gen van gebeds­kaarten

Voor meer in­for­ma­tie over ac­ti­vi­teiten in het kader van het Jaar van het Geloof, zie het speciale web­si­te gedeelte over het Jaar van Geloof op deze web­si­te. Met o.a. diverse cursussen, impuls­da­gen en ma­te­ri­alen die in het teken staan van het Jaar van het Geloof. Via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl zijn vanaf 11 ok­to­ber a.s. ook de gebeds­kaarten t.g.v. het Jaar van het Geloof aan te vragen.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose