Bisdom Haarlem-Amsterdam


Folder vormingsaanbod 2014-2015

gepubliceerd: dinsdag, 15 juli 2014

Folder vormingsaanbod 2014-2015De fol­der met het vor­mingsaanbod van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor het seizoen 2014–2015 is ver­sche­nen. In deze fol­der zijn tevens opgeno­men de kortlopende cursussen van de Tilten­berg - het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom in Vo­ge­len­zang - en de cursussen en het aanbod van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van cursussen: van een cursus over de brief van paus Fran­cis­cus Evangelii Gaudium tot cursussen op het gebied van kerk­mu­ziek, diaconie, geloofsop­bouw en net­werk­bij­een­komsten over jon­ge­ren­werk. Bovendien wordt er wederom een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken en een dag voor (nieuwe) be­stuurs­le­den van een pa­ro­chie aan­ge­bo­den. En de geloofs­cur­sus Op reis in het Land van Geloven zal dit najaar – bij voldoende belang­stel­ling – in Schagen van start gaan.

Be­stel­len en down­loa­den

De fol­der zal bin­nen­kort verzon­den wor­den aan de pa­ro­chies en de pas­to­rale krachten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Extra exemplaren van de fol­der zijn te be­stel­len per e-mail.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose