Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken

Programma zaterdag 21 september 2013 bekend

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2013

Op zater­dag 21 sep­tem­ber 2013 zal in Heiloo voor de derde keer een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken (en hun bege­lei­ders) plaats vin­den. De dag is bedoeld voor mensen die nog niet zo lang gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk. Het pro­gram­ma voor deze dag is inmiddels vast­ge­steld.

Ontmoetingsdag voor nieuwe katholieke 2012De eer­dere ont­moe­tings­da­gen voor nieuwe katho­lie­ken in sep­tem­ber 2011 en 2012 bleken in een behoefte te voor­zien. Voor veel nieuwe katho­lie­ken was het in­spi­re­rend om met andere nieuwe katho­lie­ken uit te wisselen over hun levens-en geloofsweg.

Ook nieuwe katho­lie­ken die aan deze eer­dere ont­moe­tings­da­gen voor katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, zijn op zater­dag 21 sep­tem­ber a.s. weer van harte welkom. Voor hen is met name de inlei­ding over het Geloof in het dage­lijkse leven in het pro­gram­ma opgeno­men. Hier­on­der staat het complete pro­gram­ma van deze dag vermeld.

Pro­gram­ma

9.45 uur Inloop met koffie en thee
10.15 uur Welkom en ge­tui­ge­nis van een nieuwe katho­liek
10.45 uur Twee pro­gram­ma’s:
(1) Uitwisseling in kleine groepen
(2) Bij­een­komst voor bege­lei­ders van nieuwe katho­lie­ken
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
12.45 uur Lunch en aan­slui­tend gelegen­heid om het bede­vaarts­park te bezoeken
14.00 uur Twee pro­gram­ma’s:
(1) rond­lei­ding Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo.
(2) inlei­ding over Geloof in het dage­lijks leven door emeritus-hulp­bis­schop Mgr. Van Burg­ste­den sss
15.00 uur Hoe ver­der als nieuwe katho­liek?
15.15 uur Terug­kop­pe­ling en vragen aan de bis­schop
15.45 uur Borrel

Details

Datum: Zater­dag 21 sep­tem­ber 2013
Tijdstip: van 9.45 tot 16.00 uur
Lokatie: Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo

Organi­sa­tie

De ont­moe­tings­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en enkele nieuwe katho­lie­ken in samen­wer­king met het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Opgave en meer in­for­ma­tie

Mirjam Spruit
afdeling Catechese
(023) 511 26 35
mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

S.v.p. opgeven vóór 11 sep­tem­ber a.s., zowel nieuwe katho­lie­ken als bege­lei­ders.
Indien van toepas­sing graag dieet door­ge­ven.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose