Bisdom Haarlem-Amsterdam


Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014

Wat kun je als kerk betekenen voor jongeren en (jonge) gezinnen?

gepubliceerd: dinsdag, 5 november 2013

Impulsdag 18 januari 2014Op zater­dag 18 januari 2014 wordt in Heiloo de jaar­lijkse Impuls­dag Geloofsop­bouw geor­ga­ni­seerd. Het thema van dit jaar is ‘Het geloof door­ge­ven aan een volgende gene­ra­tie!’ De dag is bedoeld voor pas­to­rale krachten en vrij­wil­li­gers op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren).

Er zijn twee regio’s uit het bisdom gevraagd om over het thema iets te ver­tellen met als insteek: ‘Hoe kun je als kerk iets betekenen voor jon­ge­ren en voor (jonge) ge­zin­nen?’ Twee praktijk­er­va­ringen van res­pec­tie­ve­lijk jon­ge­renpas­to­raal én gezinspas­to­raal, over waarom zij zich inzetten, hoe zij het aanpakken, over hoogte- en diepte­pun­ten en do’s en dont’s. Daarna is de gelegen­heid met elkaar over deze twee praktijk­er­va­ringen in gesprek te gaan, zodat dit hope­lijk ook voor de eigen pa­ro­chie of regio een impuls mag geven.

Hoe kun je als kerk iets betekenen voor jon­ge­ren (navormsel)?

Door: Maaike Neeft en Nico Quadvlieg (bege­lei­ders van YoungSeven) van de regio Schagen.

Hoe kun je als kerk iets betekenen voor (jonge) ge­zin­nen?

Door: Marion van Ham (coördinator van de catechese aan jonge ge­zin­nen) van de regio Am­ster­dam zuid.

Het pro­gram­ma duurt van 10 uur (9.30 uur inloop met koffie/thee) tot 14 uur. Dit pro­gram­ma is inclusief de pre­sen­ta­tie van twee praktijk­er­va­ringen, uit­wis­se­ling hierover, een eucha­ris­tie­vie­ring en een ver­zorgde lunch. Boek­han­del Het Kruis­punt uit Hoofd­dorp zal gedurende de dag aanwe­zig zijn met een boeken- en ma­te­ri­alentafel.

Folder

De fol­der van de dag kunt u hier digi­taal down­loa­den. (PDF)
Folders van deze dag zullen bin­nen­kort aan de pa­ro­chies verstuurd wor­den.
Extra fol­ders zijn aan te vragen via info@jong­bis­domhaarlem.nl

Bijdrage

De kosten voor deze dag zijn € 10 inclusief koffie/thee en lunch. U kunt uw bijdrage ter plaatse voldoen.

Aanmel­ding

Bij voor­keur via  www.jong­bis­domhaarlem.nl of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl
Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den. Aanmel­den vóór 11 januari s.v.p.

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.  Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:

Mirjam Spruit (Catechese), mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Marius van der Knaap (Jon­ge­ren­pas­to­raat), mvan­derknaap@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Tele­fo­nisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw Fotoreportage
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie
donderdag, 8 november 2012Impulsdag Geloofsopbouw - zaterdag 19 januari 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose