Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag ontmoetingsdag nieuwe katholieken

Mgr. Hendriks: “Laat je geloof niet werkeloos blijven!”

gepubliceerd: dinsdag, 11 september 2012

Veer­tig nieuwe katho­lie­ken kwamen afgelopen zater­dag in een zonovergoten Heiloo bijeen op de ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken. Voor som­mi­gen was het een eerste kennis­ma­king met andere nieuwe katho­lie­ken en voor som­mi­gen ook met de bede­vaarts­plaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Zowel Mgr. Hendriks als Mgr. van Burg­ste­den waren de gehele dag aanwe­zig.

De dag startte met het geloofs­ver­haal van Anne Commandeur. Daarna was er de gelegen­heid met elkaar te spreken over de eigen geloofsweg waar­on­der het katho­liek wor­den.

De eucha­ris­tie­vie­ring met andere gelo­vi­gen in de bede­vaart­ka­pel t.g.v. het feest van Maria geboorte vormde het middel­punt van de dag. Mgr. Hendriks richtte zich in een volle kerk tij­dens de preek speciaal tot de nieuwe katho­lie­ken: “Jullie hebben iets mee­ge­maakt, een wen­ding, een inzicht, een nieuwe bele­ving, die jullie heeft veran­derd, al is dat mis­schien soms een gelei­de­lijke groei geweest, met fases, stappen en erva­ringen, maar zo dat jullie de stap hebben gezet om katho­liek te wor­den! Welkom in de grote familie van de katho­lie­ke kerk!” Ook riep hij de nieuwe katho­lie­ken en andere aanwe­zigen op hun geloof in daden om te zetten: “Laat je geloof niet werkeloos blijven! Je moet er iets mee gaan doen, concreet en tast­baar, je mag het niet in de binnen­ka­mer van je hart verborgen hou­den!”

Na de lunch was er een keuze pro­gram­ma: rector Beemster gaf een rond­lei­ding door het Juliana­kloos­ter en over het bede­vaarts­ter­rein en Mgr. van Burg­ste­den ver­zorgde een inlei­ding over het gebed. Aan het einde van de dag was er nog de gelegen­heid om vragen te stellen aan de hulp­bis­schop Mgr. Hendriks (Mgr. Punt was aanwe­zig bij het zilveren pries­ter­jubi­leum van de bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Mgr. de Korte, in Gro­nin­gen). Deze vragen weer­spie­gelen de be­trok­ken­heid en het en­thou­sias­me van de nieuwe katho­lie­ken bij de kerk: Hoe kunnen we jon­ge­ren bereiken met de blijde bood­schap? Hoe gaat de Kerk om met moei­lijk­he­den? (o.a. het seksueel mis­bruik) Wat zegt de bis­schop over het hiernamaals, het leven na de dood? En als klap op de vuurpijl: Hoe kunnen we de kerken weer vol krijgen?

Kortom, deze tweede ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken was opnieuw een in­spi­re­rende dag: niet alleen voor de nieuwe katho­lie­ken; ook is de dag een teken van hoop voor de kerk als geheel.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12˝ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose