Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ontmoetingsdag cursus Op reis in het land van geloven

gepubliceerd: woensdag, 1 augustus 2012

De cursus Op reis in Land van Geloven vond afgelopen jaar plaats in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in Hoorn, Hoog­karspel, Noord-Scharwoude, Schagen, de Zaanstreek en Almere en op diverse andere plaatsen in Neder­land. Mensen verken­den en verdiepten hun geloof aan de hand van het boek Op reis in het land van Geloven.

Zater­dag 8 sep­tem­ber

Op reis in het land van gelovenOp zater­dag 8 sep­tem­ber 2012 zijn cursisten en geïn­te­res­seer­den welkom in de sint-Adelbert­ab­dij in Egmond Binnen voor een in­spi­ra­tie­dag met als thema ‘Ont­moe­tingen in de woes­tijn’. De abdij is een oase van rust en con­tem­pla­tie vlak bij de duinen. Een van de monniken zal ons kennis laten maken met enkele typische kenmerken van de spiri­tua­li­teit van de woes­tijn­va­ders en -moe­ders. Ver­vol­gens gaan we op zoek naar de rol die stilte en leegte kunnen spelen in ont­moe­tingen tussen mensen. Na de lunch en een medi­ta­tieve wan­de­ling verzamelen we de opbrengsten van de dag. Deze dag kan een goede betekenen aan het begin van het nieuwe cursus­jaar.

Aanmel­den

Aanmel­den voor de dag kan via Marcel Else­naar per email info@land­vangeloven.nl. De kosten van deelname zijn €25 inclusief lunch. Na aanmel­ding krijgt u een bevesti­ging, pro­gram­ma en route­be­schrij­ving.

Meer in­for­ma­tie

Tot het einde van 2012 is er nog onder­steu­ning be­schik­baar om het starten van cursussen in de pa­ro­chie­regio’s te onder­steunen, o.a. door een trai­ning voor de bege­lei­ders door oud deke­naal mede­wer­ker van dekenaat Am­ster­dam, Marcel Else­naar.

Voor meer in­for­ma­tie: www.land­vangeloven.nl en www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl (onder Catechese). Het cursus­boek kost € 24,50; het bege­lei­derspakket inclusief dvd kost € 35. Beide ma­te­ri­alen zijn te be­stel­len via www.adveniat.nl

Voor andere metho­den om vol­was­se­nen­ca­te­che­se vorm te geven, kunt u contact opnemen met de afdeling Catechese van het bisdom: mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose