Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee toerustingsdagen voor begeleiders Eerste Communie

Zaterdagen 13 oktober en 10 november 2012

gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012

Eerste Heilige CommunieOp zater­dag 13 ok­to­ber 2012 én zater­dag 10 no­vem­ber 2012 wordt er een toerus­tings­dag geor­ga­ni­seerd voor bege­lei­ders van de eerste communie in de pa­ro­chie(regio’s). Het pro­gram­ma bevat inhou­de­lijke en creatieve ele­menten en veel ruimte voor uit­wis­se­ling en ont­moe­ting.

De dag op zater­dag 13 ok­to­ber vindt plaats in Hoofd­dorp, Kruis­weg 1073, de dag op 10 no­vem­ber vindt plaats in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. Op beide dagen wordt het­zelfde pro­gram­ma aan­ge­bo­den. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur.

Op deze dag is er de gelegen­heid om zelf (weer) toe­gerust te wor­den t.a.v. het be­ge­lei­den van kin­de­ren op hun eerste communie. Daar­naast is er gelegen­heid om met andere bege­lei­ders erva­ringen uit te wisselen. Ook is boek­han­del Het Kruis­punt met een ma­te­ri­alen-en boekentafel aanwe­zig.

Pro­gram­ma

10.00 uur Inloop, koffie & thee verkrijg­baar, in­for­ma­tie­markt open
10.30 uur Welkom en ope­ning met. gebed
10.40 uur Pre­sen­ta­tie van het eerste communie­pro­ject Blijf dit doen!
Door: Bep Willers van de sectie Leren van het bisdom Rotter­dam
11.30 uur Korte pauze
11.45 uur Uitwisseling in groepjes over de eerste communie­voor­be­rei­ding
12.15 uur Lunch en in­for­ma­tie­markt open
13.15 uur Wandeling in tweetallen
13.45 uur Korte pauze
14.00 uur Start work­shops: keuze uit twee work­shops:
  1. Verhalen ver­tellen in de eerste communie­voor­be­rei­ding: hoe doe je dat?
    Door: Marcel Else­naar.
  2. Het geheim van de Eucha­ris­tie:
    wat zijn de bete­ke­nissen van de Eucha­ris­tie en hoe ver­woord je dit?
    Door: Ton Hekken­berg en Marjan Frielink.
15.00 uur Medi­ta­tieve afslui­ting van de dag
15.15 uur Koffie & thee

Organi­sa­tie en kosten

De dag wordt geor­ga­ni­seerd door de afdeling Catechese van het bisdom in samen­wer­king met mede­wer­kers van boek­han­del Het Kruis­punt (Hoofd­dorp) en enkele vrij­wil­li­gers.

De kosten van de dag zijn € 5 per persoon bij vooraanmel­ding en € 7,50 op de dag zelf. Aan een ieder wordt daar­naast gevraagd iets mee te brengen om te delen voor de lunch. Koffie/thee op de dag en een kopje soep wor­den ver­zorgd.

N.B. Er geldt een maximaal aantal personen per dag i.v.m. de locaties.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

In­for­ma­tie en aanmel­ding voor de dagen via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
S.v.p. bij aanmel­ding uw naam, pa­ro­chie, moge­lijk dieet en vermel­den voor welke toerus­tings­dag u zich aanmeldt.

 

In het seizoen 2012-2013 wordt er tevens een Impuls­dag over Missio­naire Kerk (zater­dag 19 januari 2013) geor­ga­ni­seerd en een toerus­tings­dag voor vormsel­be­ge­lei­ders (zater­dag 20 april 2013). Beide dagen wor­den gehou­den in het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum, Juliana­kloos­ter in Heiloo. Pas­to­rale krachten, vrij­wil­li­gers en overige belang­stel­len­den zijn hier van harte welkom. Nadere in­for­ma­tie over deze dagen, volgt nog.
Voor meer in­for­ma­tie en aanmel­ding: mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose