Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw magazine Groeien! verschenen

gepubliceerd: dinsdag, 17 april 2012

In de reeks magazines Leven - wat er écht toe doet is een nieuw magazine ver­sche­nen met als titel: Groeien! Het magazine bevat inter­views, columns, medi­ta­tie­tek­sten en voor­beel­den gericht op ouders van tieners c.q. vor­me­lin­gen. Binnen de pa­ro­chie (regio) is het magazine dan ook prima in te zetten in het contact met ouders van vor­me­lin­gen.

Levens­vra­gen van tieners

Eenmalig magazine - Groeien!‘Ik ben geen kind meer!’ Die kreet kon­digt voor ouders de puber­teit aan. Daar zit je dan met je tiener... Niets is nog van­zelf­spre­kend, de stem­mingen ver­an­de­ren voort­du­rend en er wordt wat afge­praat. Maar tieners stellen zich­zelf ook grote levens­vra­gen: ‘Wie ben ik? Hoe kan ik echt leven en groeien? Wie kan ik, mag ik, wil ik wor­den?’ Je kind helpen bij deze zoek­tocht is niet van­zelf­spre­kend. Het stelt immers vragen die je met jezelf con­fron­teren. Wat is voor jou be­lang­rijk in je leven?

Onder­steu­ning bij (geloofs)opvoe­ding

Dit magazine wil ouders onder­steunen bij het omgaan met levens­vra­gen van opgroeiende kin­de­ren. Tege­lijk is het een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er in het magazine aan­dacht besteed aan het sacra­ment van het vormsel, met o.a. FAQ over het vormsel.

Bestelin­for­ma­tie

Het magazine kost € 4 (excl. verzen­dings­kos­ten. Boven de 30 exemplaren € 3 per stuk) en is te be­stel­len via Adveniat.

EXTRA : Ouder­avon­den voor vor­me­lin­gen

Bij een be­stel­ling van 30 exemplaren of meer, ont­vang je gratis twee powerpoint­pre­sen­ta­ties van telkens een half uur, die te gebruiken zijn op ouder­avon­den van vor­me­lin­gen. De eerste verkent de tiener­we­reld, de tweede nodigt ouders uit hun eigen spi­ri­tu­ele vragen in gesprek te brengen met het chris­te­lijke geloof. Op een speciale web­si­te zijn vanaf mei tips te vin­den voor ouder­avon­den met vor­me­lin­gen en hoe het magazine daarbij te gebruiken.

Magazinereeks

Het magazine Groeien! maakt deel uit van de reeks Leven - wat er écht toe doet, een reeks magazines die vanuit het chris­te­lijke geloof wil bijdragen aan een ant­woord op be­lang­rijke zin­vra­gen. In deze reeks ver­sche­nen o.a. Opnieuw Geboren en Samen door het leven.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose