Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend

gepubliceerd: woensdag, 14 maart 2012

Op zater­dag 8 sep­tem­ber 2012 zal in Heiloo voor de tweede keer een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken (en hun bege­lei­ders) plaats vin­den. De dag is bedoeld voor mensen die nog niet zo lang gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk.

Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekendDe eerste ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken op 3 sep­tem­ber jl. bleek in een behoefte te voor­zien. Voor veel nieuwe katho­lie­ken was het erg in­spi­re­rend om met andere nieuwe katho­lie­ken uit te wisselen over hun levens-en geloofsweg. Ook nieuwe katho­lie­ken die aan de eerste ont­moe­tings­dag voor katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, zijn op 8 sep­tem­ber a.s. weer van harte welkom. Voor hen is met name de inlei­ding over het Gebed in het pro­gram­ma opgeno­men. Hier­on­der staat het pro­gram­ma van deze dag vermeld.

Gegevens

  • Ont­moe­tings­dag nieuwe katho­lie­ken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
  • Zater­dag 8 sep­tem­ber 2012
  • Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo
  • Tijdstip: van 10 tot 16 uur

Pro­gram­ma

10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.30 uur Welkom en ge­tui­ge­nis van een nieuwe katho­liek
11.00 uur Twee pro­gram­ma’s:
1) Uitwisseling in kleine groepen
2) Bij­een­komst voor bege­lei­ders van nieuwe katho­lie­ken:
uit­wis­se­ling over hoe het catechumenaat wordt vormge­ge­ven
(Meld u hier­voor s.v.p. bij mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl indien u hierbij aanwe­zig wilt zijn).
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
13.00 uur Lunch
13.45 uur Twee pro­gram­ma’s:
1) rond­lei­ding Hei­lig­dom OLV ter Nood, Heiloo
2) inlei­ding over Gebed door Mgr. van Burg­ste­den sss met daarna een in­di­vi­duele ver­wer­kings­op­dracht.
15.00 uur Terug­kop­pe­ling en vragen aan de bis­schop
15.30 uur Borrel

Organi­sa­tie

De ont­moe­tings­dag wordt opnieuw geor­ga­ni­seerd door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in samen­wer­king met het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Opgave en meer in­for­ma­tie

U kunt u opgeven voor de dag via info@olvter­nood.nl (s.v.p. indien van toepas­sing dieet door­ge­ven).
Voor meer in­for­ma­tie: Mirjam Spruit, afdeling Catechese: (023) 511 26 35, mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose