Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Impulsdag Geloofsopbouw

Mgr. Punt: Durf God te zien in zijn concreetheid!

gepubliceerd: dinsdag, 24 januari 2012

Op zater­dag 21 januari jl. kwamen ongeveer 80 vrij­wil­li­gers en pas­to­rale krachten bij elkaar in het Juliana­kloos­ter te Heiloo voor de Impuls­dag Geloofsop­bouw. Drie jaar lang werd deze dag jaar­lijks gehou­den in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam (toen nog de Impuls­dag Catechese en Jon­ge­ren geheten).  Nu orga­ni­seer­den de afdelingen Jon­ge­ren­pas­to­raat, Catechese en Huwe­lijk & Gezin deze dag voor het eerst ge­za­men­lijk onder de naam Impuls­dag Geloofop­bouw.

En­thou­sias­me

Impulsdag Geloofsopbouw 21 januari 2012Vanaf het begin van de dag was het en­thou­sias­me merk­baar en voel­baar. Santa Jaddoe, cate­chiste in Am­ster­dam, ver­telde aan het begin van de dag over haar overgang van het hindoeïsme naar het katho­lie­ke geloof.

Mgr. Punt sprak over het en­thou­sias­me tij­dens zijn inlei­dend woord: “We moeten proberen zelf en­thou­siast te zijn, anders kunnen we niets over­bren­gen van de verlos­sing en red­ding van het chris­te­lijke geloof”.  Ver­vol­gens sprak mgr. Punt over obstakels, die dit en­thou­sias­me kunnen belemmeren: ver­keerde gods­beel­den, fouten van anderen, de Kerk en fouten van jezelf. Net zoals het lichaam af en toe een wasbeurt nodig heeft, heeft onze ziel dat ook.

Daar­naast sprak de bis­schop om stilte en gebed in je leven een plek te geven. Anders is de kans groot dat je geloof aan de buiten­kant blijft. En tenslotte bena­drukte hij dat, wil het en­thou­sias­me groeien in ons leven, het be­lang­rijk is om Gods han­de­len concreet te zien in je eigen leven en de wereld. In de kleine dingen van het leven is God aan het werk. Anders blijft God theorie.

Eigen geloofsver­die­ping

Daarna kon­den de aanwe­zigen kiezen om twee work­shops te volgen over diverse thema’s, zoals Gezins­vie­ringen, Jon­ge­ren­pas­to­raat, de Theo­lo­gie van het Lichaam en De rol van ouders bij sacra­menten­ca­te­che­se. Op­val­lend was dat de work­shops, die ingingen op de eigen geloofsver­die­ping – Hoe verdiep je je eigen spiri­tua­li­teit? en Hoe ver­tel je jouw eigen geloofs­ver­haal? –  goed bezocht wer­den.

Nieuw eerste communie­pro­ject

Tussen de work­shops was de lunch, was er gelegen­heid om de in­for­ma­tie­markt te bezoeken en elkaar te ontmoetten. Mede­wer­kers van Geloofsspellen Kerkopkop, het project Kerk en Stage, de KISI kids, de Tilten­berg, boek­han­del Het Kruis­punt uit Hoofd­dorp, Catechese van de Goede Herder en Samuel advies voor geloofsgroei waren aanwe­zig om uitleg te geven over diverse ma­te­ri­alen en boeken.  Tijdens één van de work­shops pre­sen­teerde Bep Willers van bisdom Rotter­dam een nieuw eerste communie­pro­ject Blijf dit doen (de offi­cië­le pre­sen­ta­tie in bisdom Rotter­dam is op 7 februari a.s.). Dit project is in dezelfde stijl ge­schre­ven als het inmiddels veel gebruikte vormsel­pro­ject In vuur en vlam. De Impuls­dag werd af­ge­slo­ten met een borrel .
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose