Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zaterdag 21 januari Impulsdag Geloofsopbouw

Nog enkele plaatsen vrij

gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2012

Programma Impulsdag Geloofsopbouw 21 januari gewijzigdOp zater­dag 21 januari 2012 wordt de jaar­lijkse Impuls­dag geor­ga­ni­seerd voor pas­to­rale krachten en bege­lei­ders op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren). De dag vindt plaats in het Juliana­kloos­ter in Heiloo.

Suzanne van der Schot is deze dag helaas verhin­derd: zij zou twee work­shops ver­zorgen. Daarom zal de work­shop over Hoe betrek je ouders bij sacra­menten­ca­te­che­se? twee maal aan­ge­bo­den wor­den. Extra toe­ge­voegd is een work­shop over Het maken van een goed Jaar­pro­gramma voor een jon­ge­ren­groep. Voor de rest blijft het pro­gram­ma van de dag onge­wij­zigd.

Pro­gram­ma en tijdsin­de­ling

De dag duurt van 11 uur (vanaf 10.30 uur inloop) tot 16 uur en wordt gehou­den in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo. Het thema van de dag is "Groeien in geloof".

11.00 uur Welkom, gebeds­vie­ring, plenaire inlei­ding, geloofs­ge­sprek
11.50 uur Pauze
12.00 uur Eerste work­shopronde
13.15 uur Lunch en in­for­ma­tie­markt
14.15 uur Tweede work­shopronde
15.30 uur Plenaire afslui­ting en borrel

Er kan tij­dens de twee work­shoprondes een keuze wor­den gemaakt uit vier work­shops. Tussen de beide work­shops is er een lunchpauze met een uit­ge­breide in­for­ma­tie­markt.

ronde Huwe­lijk & Gezin Eigen spiri­tua­li­teit Jon­ge­ren / Kin­de­ren Catechese
1
Gezins­vie­ringen: (hoe) moet dat?
Door: Carolijn van Voorst van Samuel advies voor geloofsgroei
Je eigen spiritua­liteit als vrij­wil­liger
Door: Lars Peetam pr en Ben Hartmann
Een goed Jaar­pro­gram­ma voor een jon­ge­ren­groep
Door: Maurice Lagemaat
(Herhaling work­shop Impuls­dag 2011)
Hoe betrek je ouders bij sacra­menten catechese?
(eerste communie en vormsel)
Door: Piet Timmermans
2 Intro­duc­tie: Theo­lo­gie van het lichaam
Door: Stefan & Lisette van Aken
Hoe ver­tel je jouw geloofs­verhaal? Door: Marcel Else­naar Drie korte presen­taties m.b.t. het kin­der­werk: nieuw eerste communie­project, Catechese van de Goede Herder en de KISI kids Hoe betrek je ouders bij sacra­menten catechese?
(eerste communie en vormsel)
Door: Piet Timmermans
(Herhaling ronde 1)

De kosten van deze dag wor­den voor het grootste deel gedragen door fondsen en door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De kosten van de dag zijn € 5,00 bij voorin­schrij­ving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,00. Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep bij de lunch.

U bent van harte uit­ge­no­digd op deze dag! Lees hier meer over deze dag.

Aanmel­ding

Via www.jong­bis­domhaarlem.nl of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den. Graag aanmel­den vóór 15 januari a.s.

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

In­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:
Mirjam Spruit (Catechese), mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Lisette van Aken (Huwe­lijk & Gezin), lvanaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Beate Gloudemans (Jon­ge­ren­pas­to­raat), bgloudemans@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Tele­fo­nisch te bereiken via: tel. (023) 511 26 35.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste Communie FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose