Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 21 januari

gepubliceerd: woensdag, 16 november 2011

Op zater­dag 21 januari 2012 wordt de jaar­lijkse Impuls­dag geor­ga­ni­seerd voor pas­to­rale krachten en toe­koms­tige bege­lei­ders op gebied van de geloofsop­bouw (catechese, huwe­lijk & gezin en jon­ge­ren). De dag vindt plaats in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Suzanne van der Schot, schrijfster en docente Neder­lands, zal één van de work­shops ver­zorgen over Relatie­ge­richt jon­ge­ren­werk.

Thema en pro­gram­ma

Catechese ImpulsmiddagHet thema van dit jaar is: "Groeien in geloof". Hoe werk je mee aan de groei van anderen in jouw pa­ro­chie(regio) en hoe zorg je voor je eigen groei? De dag begint met een korte gebeds­vie­ring, gevolgd door een inlei­ding op het thema.’s Middags zijn er twee work­shoprondes met telkens vier work­shops, waaruit de deel­ne­mers een keuze kunnen maken. Tussen de beide work­shops is er een lunchpauze, waarin de in­for­ma­tie­markt bezocht kan wor­den. De dag wordt af­ge­slo­ten met een terug­blik op de dag en een borrel.

M.b.t. de work­shops kan er o.a. een keuze gemaakt wor­den uit: Gezins­vie­ringen, (hoe) moet dat?, Je eigen spiri­tua­li­teit als vrij­wil­li­ger, Relatie­ge­richt jon­ge­ren­werk, Hoe betrek je ouders bij sacra­menten­ca­te­che­se, Intro­duc­tie Theo­lo­gie van het Lichaam, Hoe ver­tel je jouw geloofs­ver­haal?en In­for­ma­tie over de catechese van de Goede Herder.

Download hier de fol­der en lees meer over de inhoud van de aan­ge­bo­den work­shops.

Prak­tisch

De dag duurt van 11 uur (vanaf 10.30 uur inloop) tot 16 uur en wordt gehou­den in het Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65 te Heiloo.

De kosten van deze dag wor­den voor het grootste deel gedragen door fondsen en door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De kosten van de dag zijn € 5,00 bij voorin­schrij­ving. Op de dag zelf is de bijdrage € 7,00. Wij vragen u zelf een lunchpakket mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor een kopje soep bij de lunch.

Aanmel­ding

Bij voor­keur door voorin­schrij­ving op www.jong­bis­domhaarlem.nl of per e-mail: info@jong­bis­domhaarlem.nl. Graag uw naam, uw pa­ro­chie en het aantal deel­ne­mers vermel­den. Aanmel­den vóór 10 januari s.v.p.

Folders van deze dag zullen bin­nen­kort aan de pa­ro­chies verstuurd wor­den. Extra fol­ders zijn aan te vragen via info@jong­bis­domhaarlem.nl

Organi­sa­tie

De dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met:

Tele­fo­nisch te bereiken: (023) 511 26 35Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose