Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken

Vooraankondiging: zaterdag 8 september 2012 in Heiloo

gepubliceerd: maandag, 14 november 2011

Op zater­dag 8 sep­tem­ber 2012 zal in Heiloo voor de tweede keer een ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken (en hun bege­lei­ders) plaats vin­den. De dag is bedoeld voor mensen die nog niet zo lang gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk. Ook nieuwe katho­lie­ken die aan de eerste ont­moe­tings­dag voor katho­lie­ken hebben deel­ge­no­men, zijn weer van harte welkom; er zal gedeelte­lijk een parallel pro­gram­ma voor hen zijn. In maart 2012 wordt het de­fi­ni­tieve pro­gram­ma van de dag bekend gemaakt.

Eerste ont­moe­tings­dag geslaagd

Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholiekenDe eerste ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken op 3 sep­tem­ber jl. bleek in een behoefte te voor­zien. Voor veel nieuwe katho­lie­ken was het erg in­spi­re­rend om met andere nieuwe katho­lie­ken uit te wisselen over hun levens-en geloofsweg. Ongeveer veer­tig nieuwe katho­lie­ken en de beide bis­schop­pen Mgr. Punt en Mgr. van Burg­ste­den waren op deze dag aanwe­zig. Het pro­gram­ma bestond o.a. uit een lunch, een rond­lei­ding door het klooster en nabij­ge­le­gen hei­lig­dom, een eucha­ris­tie­vie­ring en zoals gezegd, ruimte voor gesprekken met elkaar.

Datum, tijdstip en locatie

Ont­moe­tings­dag nieuwe katho­lie­ken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, zater­dag 8 sep­tem­ber 2012 in het Juliana­kloos­ter te Heiloo. Tijdstip: van 10 tot 16 uur.

Organi­sa­tie

De ont­moe­tings­dag wordt opnieuw geor­ga­ni­seerd door de afdeling Catechese van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in samen­wer­king met het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Voor meer in­for­ma­tie: Mirjam Spruit, afdeling Catechese: mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose