Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

(Foto)verslag dag nieuwe katholieken

Eerste ontmoetingsdag nieuwe katholieken

gepubliceerd: maandag, 12 september 2011

Zater­dag 3 sep­tem­ber jl. waren ongeveer 40 personen aanwe­zig op de ont­moe­tings­dag voor nieuwe katho­lie­ken in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. Op deze zonovergoten dag was er veel ruimte voor on­der­lin­ge ont­moe­ting én ont­moe­ting met de beide bis­schop­pen: mgr. Punt en mgr. van Burg­ste­den.

Rond­lei­ding

Na een welkom door mgr. van Burg­ste­den volgde een verhaal over de ge­schie­de­nis van Onze Lieve Vrouw ter Nood en een rond­lei­ding over het hei­lig­dom: voor som­mi­gen een eerste kennis­ma­king met het hei­lig­dom. Aan­slui­tend genoten de deel­ne­mers van de lunch.

Jim Schil­der

Na de lunch ver­telde “nieuwe katho­liek” Jim Schil­der over zijn eigen weg naar het katho­lie­ke geloof.  Hierna was er gelegen­heid voor de aanwe­zigen om uit te wisselen over de eigen geloofsweg. Aan­slui­tend kon­den de nieuwe katho­lie­ken vragen stellen aan mgr. Punt over thema’s waarover ze met hem in gesprek wil­den gaan.

Vragen

Een greep uit de vragen: hoe kunnen der­tig plussers aan­slui­ting vin­den bij de kerk, hoe zet je kleine chris­te­lijke groepen op en vragen over de reactie van de katho­lie­ke Kerk op het seksuele mis­bruik binnen de Kerk. De dag werd af­ge­slo­ten met een eucha­ris­tie­vie­ring en een borrel.

(foto’s: Corrie Kievith, Hans Bosma en Mirjam Spruit)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose