Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe katholieken ontmoeten elkaar in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 4 augustus 2011

Julianaklooster HeilooVoor mensen die nog niet zo lang gele­den zijn opgeno­men in de katho­lie­ke Kerk (en voor hun bege­lei­ders) or­ga­ni­seert het Dio­ce­sane Hei­lig­dom in Heiloo samen met de afdeling catechese van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op 3 sep­tem­ber een ont­moe­tings­dag in Heiloo.

Vanaf half twaalf ’s ochtends is ie­der­een welkom in het Juliana­kloos­ter aan de Hoogeweg in Heiloo. In een ontspannen sfeer kan men elkaar ont­moe­ten, maar ook de bis­schop en de hulp­bis­schop. Er wordt een rond­lei­ding ver­zorgd door het klooster en het naast­ge­le­gen hei­lig­dom. In het pro­gram­ma is een lunch opgeno­men en een Eucha­ris­tie­vie­ring. Aanmel­ding bij Petra Vermeer, pvermeer@bisdomhaarlem.nl

Van 14 tot 15 uur zal er speciaal voor de bege­lei­ders de gelegen­heid zijn met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe men de voor­be­rei­ding en wellicht een natraject (catechumenaat) vormgeeft. Wie hierbij hierbij wil zijn, melde zich via mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose