Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twee catechetische impulsmiddagen in najaar

gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2011

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert in het najaar samen met het Officium Catecheticum twee cateche­tische impuls­mid­da­gen. Het accent zal daarbij liggen de eerste ver­kon­di­ging of pre-catechese, met name aan vol­was­se­nen. Na een plenaire inlei­ding door Johan van der Vloet (directeur Officium Catecheticum) vin­den er twee work­shoprondes plaats.

Catechese ImpulsmiddagNaast de work­shops is het moge­lijk het ma­te­ri­aal en de leer­mid­de­len te bekijken, hierover vragen te stellen en eventueel aan te schaffen. Het Officium Catecheticum, uit­ge­ve­rij Adveniat en het Katho­liek Alpha Centrum zullen met hun ma­te­ri­alen en leer­mid­de­len aanwe­zig zijn. Er zal ook een speciale work­shop zijn over de ver­hou­ding school en pa­ro­chie.

Impuls

De namid­da­gen zijn bedoeld om een impuls te geven aan de catechese in de pa­ro­chies door een in­spi­re­rende visie op catechese te presen­te­ren en de ver­schil­lende ma­te­ri­alen en leer­mid­de­len die de afgelopen tijd zijn ont­wik­keld onder de aan­dacht te brengen. De impuls­mid­da­gen zijn bedoeld voor mensen, die met catechese bezig zijn in de pa­ro­chies, zowel vrij­wil­li­gers als pro­fes­sio­nals.

Bin­nen­kort wordt het volle­dige pro­gram­ma van de impuls­mid­da­gen bekend gemaakt.

Data en locatie

  • Woens­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375).
  • Vrij­dag­mid­dag 7 ok­to­ber in Heiloo (Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65).

Tijdstip: op beide mid­da­gen van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Op beide mid­da­gen wordt het­zelfde pro­gram­ma aan­ge­bo­den.

Voor meer in­for­ma­tie

Mirjam Spruit-Borst, afdeling Catechese bisdom Haar­lem-Am­ster­dam:
tele­foon: (023) 511 26 35 of
e-mail: mborst@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Lees meer op de pagina Catechese van deze web­si­teGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose