Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen

gepubliceerd: zondag, 24 september 2023

Dit jaar maakten we in het bisdom­blad SamenKerk nader kennis met de Veer­tien Noodhelpers. Wie waren zij? Hoe was hun ontstaansge­schie­de­nis? En waarom wor­den zij het hemelse verzeke­ringspakket genoemd? Naast artikelen in SamenKerk en een mooie mid­dag op 8 au­gus­tus, hun gedenk­dag, in Am­ster­dam, orga­ni­seer­de het bisdom met SamenKerk een lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in Duits­land.

Zater­dag 23 sep­tem­ber maakten we een voorspoe­dige reis rich­ting Vierzehn­hei­ligen, met een tussenstop in Fulda, bij de Dom waar de heilige Boni­fa­tius is begraven. Boni­fa­tius - 5 juni 754 bij Dokkum vermoord - had bij testa­ment laten vastleggen in zijn klooster in Fulda begraven te willen wor­den. We vier­den er de eucha­ris­tie, die we afsloten bij zijn graf waar we de ge­loofs­be­lij­de­nis uit­spra­ken. Intussen kwam de koster bijna aan­gerend met een reliekh­ou­der met een reliek van de heilige, waar­mee we de deel­ne­mers mochten zegenen. In een nabij­ge­le­gen restaurant hebben we heer­lijk gegeten. Daarna door naar ons hotel. Daar was het gemütlich druk met mensen die het naar hun zin had­den.

Zondag in Vierzehn­hei­ligen

Deze dag stond in het teken van het hei­lig­dom van de Veer­tien Noodhelpers met de zon­dagse eucha­ris­tie­vie­ring, een lekkere lunch van würstl en zuurkool, een gebeds­vie­ring en gelegen­heid voor een wan­de­ling, een Biergarten, enzo­voort. We wer­den harte­lijk welkom geheten in de over­volle kerk. De pries­ter die de mis celebreerde, had een mooie preek over de werkers van het elfde uur. Ook degene die aan het eind van zijn leven, berouw­vol zich bekeerd, ont­vangt de hemel als belo­ning, maar als je je hele leven zon­der God noch gebod leeft hoe groot is de kans dan dat je je op het eind van je leven bekeerd, vooral ook als je niet weet wanneer je levens­ein­de is...?

In de gebeds­vie­ring kwamen de Noodhelpers een paar keer voor, in een lied, in een toelich­ting, een gebed en een ze­ge­ning. Ook nu wer­den wij van de lezers­reis harte­lijk welkom geheten...

Deel­ne­mers had­den genoten van deze dag, de mooie vie­ring, het hei­lig­dom met zijn mooie uit­zichten. Som­mi­gen waren aan het einde van de mid­dag nog naar een benefiet­con­cert geweest. “Het was een pracht­dag. Bij­zon­dere vie­ring. Unieke erva­ring. Blij dat ik mee ben, ondanks dat ik eerst twijfelde...”


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose