Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veertien Noodhelpers

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023
foto: Steffen Prößdorf
De Basiliek van Vierzehnheiligen, Duitsland
De Basiliek van Vierzehn­hei­ligen, Duits­land

Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht.

Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? SamenKerk biedt u een nadere kennis­ma­king met deze heiligen. In deze eerste afleve­ring: wie zijn de Veer­tien Heilige Helpers?

heilige her­komst aan­ge­roe­pen bij/voor/tegen... feest­dag
Achatius Ararat (Armenië) doodsangst; hoofdpijn; allerlei noden; bij strijd en ge­rech­tig­heid, ver­vol­ging en brand 22 juni
Dio­ny­sius (Denis van) Parijs hoofdpijn; gewetensangst en geloofstwijfel; als je ergens ‘je hoofd bij moet hou­den’ 9 ok­to­ber
Cyriacus Rome aanvech­tingen, beko­ringen en verlei­dingen door boze geesten (vooral in stervensuur); geknechten, onderdrukten en aan­ge­roe­pen bij dwangarbeid; oogkwalen 8 au­gus­tus
Erasmus Formio (Italië) Darmziekten en pijn in onderlijf; zeelie­den en zee­rei­zi­gers; schoenmakers en draai­bank­wer­kers; huisdieren 2 juni
Eustachius Rome alle vormen van nood en vuur; jagers, jacht­ver­eni­gingen en bos­bouwers; tegen schade aan de natuur; bij geloofstwijfel; bij huwe­lijks­pro­ble­men 20 sep­tem­ber
Joris Palestina/ Cappadocië rid­ders en soldaten; zadelmakers en sme­den; boeren; padvin­ders en verkenners; paar­den 23 april
Catharina Alexandrië (Egypte) tong- en mondpijn; plot­se­linge dood; filosofen en theologen; stu­den­ten; rechts­ge­leer­den, advocaten en nota­rissen; weten­schappers en politici; mole­naars en pottenbakkers; wagenmakers en schoenmakers; gast­hui­zen en hospitalen 25 no­vem­ber
Margaretha Antiochië (Syrië) zwan­gere en barende vrouwen; boerinnen en vrouwen van het plat­te­land; voor­spreek­ster van armen 20 juli
Pantaleon Nicomedië (Klein-Azië) artsen en vroedvrouwen; erns­tige ziekten (als kanker) en hoofdpijnen; huisdieren 27 juli
Vitus Sicilië toe­val­len, epilepsie; lammen en blin­den; kopersla­gers; her­bergiers (waar­den) en bier­brouwers; aller­hande ziekten bij mens en dier 15 juni
Egidius St. Gilles (Frank­rijk) pest; vee en her­ders; goede biecht; epilepsie; krank­zin­nig­heid en bezeten­heid 1 sep­tem­ber
Barbara Nicomedië/ Bithynië koorts; plot­se­linge dood; bergbewoners; bouwlie­den en architecten; dakdekkers en metse­laars; hoop in duistere tij­den; troos­te­res van ge­van­ge­nen; bliksem, brand en explosies 4 de­cem­ber
Blasius Sebaste (Armenië) hals- en keelziekten; artsen; blaasmuzi­kanten; vee en aller­hande dieren 3 februari
Christoffel Lycië pest; onvoor­ziene dood; reizi­gers en schippers; hagel en noodweer; red­der uit waters­nood 25 juli

Vierzehn­hei­ligen

Het Duitse bede­vaarts­plaatsje Vierzehn­hei­ligen met zijn schit­te­rende barokke Basiliek van de Veer­tien Heilige Helpers hoort bij de plaats Bad Staffelstein. Het ligt zo'n 50 kilo­me­ter ten noor­den van de stad Neuren­berg in deel­staat Oberfranken in vrij­staat Beieren.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose