Bisdom Haarlem-Amsterdam


H. Eustachius

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Eustachius
Heilige Eustachius

Heilige Eustachius van Rome stierf rond het jaar 118. Hij heette van geboorte Placidus en was generaal in het Romeins leger van keizer Trajanus (98-117). Hij bekeerde zich tot het chris­ten­dom na een jachtpartij, waarbij hij een verlicht kruis in het gewei van een hert had gezien.

Na zijn beke­ring nam hij de Eustachius aan. Toen zijn beke­ring bekend werd, werd hij opgepakt, samen met zijn vrouw en kin­de­ren, en wer­den hem al zijn eigendommen afgeno­men. Keizer Trajanus roept hem terug om de stad Rome te verde­digen tegen de bar­ba­ren. Dat doet hij maar na de behaalde over­win­ning wei­gert Eustachius te offeren aan de hei­dense goden en volhardt in zijn chris­te­lijke geloof. Trajanus’ op­vol­ger, keizer Hadrianus, laat Eustachius daarom voor de leeuwen werpen.

H. Eustachius wordt afge­beeld met een hert met kruis­beeld tussen zijn gewei. Hij wordt aan­ge­roe­pen bij alle vormen van nood en vuur. Hij is de patroon­hei­lige van de jagers, jacht­ver­eni­gingen en bos­bouwers, beschermt tegen schade aan de natuur, maar ook bij geloofstwijfel en zelfs bij huwe­lijks­pro­ble­men. Zijn gedenk­dag is 20 sep­tem­ber. De Eustachiuslegende sprak gedurende de Mid­del­eeuwen zeer tot de ver­beel­ding en kwam in diverse literaire stukken terug. Het vormde een onmisken­ba­re bron van in­spi­ra­tie voor de bio­­gra­fie van Sint Hubertus.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose