Bisdom Haarlem-Amsterdam


H. Dionysius

Een van de 14 Noodhelpers

gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Dionysius
Heilige Dionysius

De heilige Dio­ny­sius (Saint-Denis) was in de derde eeuw de eerste bis­schop van Parijs. Hij zou de eerste (houten) kerk hebben gebouwd op het eilandje, waar nu de ka­the­draal Notre Dame staat. Hij stierf de mar­tel­dood rond het jaar 250.

Er is eeuwen­lang ver­war­ring geweest of Dio­ny­sius van Parijs dezelfde persoon is als Dio­ny­sius de Areopagiet (de eerste bis­schop van Athene). Vertaalfouten van ge­schre­ven bronnen en heiligen­ver­halen liggen hieraan ten grond­slag. Pas sinds het begin van de twin­tigste eeuw is er consensus dat het niet een en dezelfde figuur is.

H. Dio­ny­sius wordt afge­beeld als bis­schop en als ‘cefalofoor’, wat ‘hoofd­dra­ger’ betekent. Volgens een legende was hij het oneens met de plaats van zijn marte­laar­schap (Montmartre), waarna hij zijn afgehouwen hoofd zou hebben opgepakt en met zijn hoofd in zijn han­den tien kilo­me­ter naar het noor­den zou hebben gelopen, naar de plaats waar hij begraven wilde wor­den (het hui­dige Saint-Denis). Hij wordt aan­ge­roe­pen bij hoofdpijn, gewetensangst en geloofstwijfel, maar ook als je ergens ‘je hoofd bij moet hou­den’. Zijn gedenk­dag is 9 ok­to­ber. De paro­chie­kerk van Heer­hu­go­waard-Centrum is gewijd aan de heilige Dio­ny­sius. Een mooie weer­spreuk luidt: ‘Regen op Sint Denijs voorspelt een natte winter, maar weinig ijs’.

Dionysiuskerk Heerhugowaard

H. Dio­ny­sius­kerk Heer­hu­go­waard

In Heer­hu­go­waard staat de Sint-Dio­ny­sius­kerk, een moderne ‘zaal­kerk’ ont­wor­pen door de architecten A. Lourijssen en B.J. Stevens. De gelijknamige pa­ro­chie wordt geleid door pastoor Frank Domen.

SamenKerk

De beschrij­ving van dit heiligenleven maakt onder­deel uit van een serie in bisdom­blad SamenKerk. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig?


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
dinsdag, 8 augustus 2023Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose