Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers

Gedachtenis op 8 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023

Op 8 au­gus­tus her­denkt de Kerk de devotie tot de Veer­tien Heilige Noodhelpers. Een mooie gelegen­heid om thuis of in de paro­chie­kerken (na afloop van een vie­ring) het gebed tot de Noodhelpers te bid­den.

Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 in de nabij­heid van Bamberg (Beieren, Duits­land) de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd.

In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht.

Unieke reis: 23-27 sep­tem­ber

Van zater­dag 23 t/m woens­dag 27 sep­tem­ber maakt het bisdom een mooie reis naar het hei­lig­dom van Vierzehn­hei­ligen. Op de heenreis bezoeken we het graf van de H. Boni­fa­tius. Op zon­dag vieren we met alle pelgrims in Vierzehn­hei­ligen. Op maan­dag en dins­dag bezoeken we Coburg en Bamberg. En op de terugreis sluiten we af in Kevelaer.

Meet & Greet

Vanmid­dag, dins­dag 8 au­gus­tus om 15.00 uur is er een Meet & Greet met pastoor Eric van Teijlingen in het ont­moe­tings­cen­trum van de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht te Am­ster­dam. Een uitgelezen gelegen­heid om de or­ga­ni­sa­tor van bo­ven­ge­noem­de reis te ont­moe­ten en het hemd van het lijf te vragen!

Gebed tot de Heilige Veer­tien Heilige Helpers

U heilige red­ders in nood, u trouwe volgelingen van Christus,
van alle mensen in hun angst voor de dood, voor pijn en lij­den,
vragen wij uw voor­spraak voor de noden, die ons teis­te­ren:

Heilige Dio­ny­sius, Blasius en Erasmus wor­den vooral aan­gera­den voor mensen met fysieke pijn, voor zieken en gewon­den, gemar­tel­den en ge­krui­sig­den. Christus, de Man van smarten, geef hen op voor­spraak van de heilige Helpers ver­lich­ting en inzicht dat hun lij­den gedeeld mag wor­den met het verlossende lij­den van Christus.

Heilige Joris, Pantaleon en Vitus, wij bevelen u de mensen aan die erns­tig of termi­naal ziek zijn. Christus geve hen de kracht om hun kruis te dragen en te getuigen van het toe­koms­tige onster­fe­lijk leven.

Heilige Christoffel, op uw voor­spraak, moge God ons behoe­den voor een ongeluk en een plot­se­linge dood.

Voor hen met een verschrikke­lijke gees­te­lij­ke nood vragen we vooral aan de heilige Eustachius, Egidius, Katharina en Margareta voor ie­der­een wiens leven uit­zichtloos is, verstrikt lijkt, voor allen die het ware woord van ge­tui­ge­nis hebben, van troost, als ook voor hen bij wie ver­ge­ving niet over de lippen komt en geen berouw vin­den, en voor de moe­ders die angs­tig een moei­lijke bevalling tegemoet gaan. Christus, Heer van al het leven, vergeef hun hun schuld en voorziet in alles voor een gelukkig einde.

Op een heel bij­zon­dere manier dragen wij U de men­se­lijke zorgen voor de dood toe.
Heilige Achatius, Cyriacus en Barbara, bid tot de Heer, die het hart van ieder kent, dat Hij ons in het uur van onze dood zal behoe­den voor angst en dat wij gelukkig het huis van eeuwige vreugde mogen binnen gaan.

Heer, U weet dat veel mensen zich van ’s ochtends tot ' s avonds zorgen maken hoe alles ver­der gaat of hoe het zou moeten gaan. U helpt ons voor als wij angs­tige zorgen hebben en U nodigt ons uit om alle zorgen aan U toe te ver­trouwen. U neemt ze van ons over. De veer­tien Heilige Helpers hebben zich aan U toe­ver­trouwd en zo mogen ook wij doen naar hun voor­beeld. Wij smeken U: verlos ons op hun voor­spraak van alle onno­dige angst voor morgen en schenk ons die heilige sereni­teit, die U uw heiligen hebt ge­schon­ken. Door Christus onze Heer. Amen.

God onze Vader,
U ver­sterkt uw volk met de vreugde van het ver­heer­lij­ken van de veer­tien heilige Noodhelpers. Zij hebben Christus gevolgd op de kruis­weg en hebben hun leven volmaakt als getuigen van het geloof. Geef ons een aan­deel in de erfenis van uw heiligen en sta hun macht toe dat in onze tijd onze voor­beden verhoord wor­den. Wij vragen dit door Christus onze Heer.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 21 oktober 2023Schitterende reis naar de Noodhelpers
donderdag, 28 september 2023Fotoserie en video Vierzehnheiligen
zondag, 24 september 2023Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
dinsdag, 29 augustus 2023H. Joris
dinsdag, 29 augustus 2023H. Margaretha
dinsdag, 29 augustus 2023H. Pantaleon
dinsdag, 29 augustus 2023H. Vitus
zaterdag, 24 juni 2023H. Eustachius
zaterdag, 24 juni 2023H. Erasmus
zaterdag, 24 juni 2023H. Egidius
zaterdag, 24 juni 2023H. Dionysius
vrijdag, 21 april 2023H. Cyriacus
vrijdag, 21 april 2023H. Catharina
vrijdag, 21 april 2023H. Christoffel
vrijdag, 21 april 2023H. Blasius
donderdag, 23 februari 2023H. Barbara
donderdag, 23 februari 2023H. Achatius
donderdag, 19 januari 2023Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
donderdag, 19 januari 2023Veertien NoodhelpersBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose