Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aandacht voor Pasen

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2011

PaasfolderDrie Katho­lie­ke organi­sa­ties, Kinder en Jeugd­werk Samuel, Katho­liek Alpha Centrum en Kerk in Nood, geven samen een gratis fol­der over de bete­ke­nis van Pasen uit. Dit ini­tia­tief is geno­men omdat velen te­gen­woor­dig niet meer weten wat er met Pasen gevierd wordt. Met de uitgave van deze eigen­tijdse fol­der wordt mensen de gelegen­heid gegeven om kennis te maken met de bete­ke­nis van Pasen en waarom dit feest zo wezen­lijk is voor het chris­te­lijke geloof. Tevens laten deze Katho­lie­ke organi­sa­ties zien wat de be­lang­rijke chris­te­lijke geloofs­pun­ten zijn.

In deze fol­der wor­den de ver­schil­lende vie­rin­gen van Palm­pasen, Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag, Stille Zater­dag en Pasen kort uit­ge­legd. Ook wordt dui­de­lijk be­schre­ven wat Hemel­vaart en Pink­ste­ren zijn. Naast deze hel­dere uitleg wor­den mensen uit­ge­no­digd om na te denken over wat Pasen voor hun eigen leven kan betekenen.

Door de eigen­tijdse en laag­drem­pe­lige opzet is deze fol­der zeer geschikt om breed verspreid te wor­den. Deze wordt verzon­den naar de achterban van de drie organi­sa­ties en naar de Katho­lie­ke pa­ro­chies in Neder­land. De pa­ro­chies kunnen de fol­der uit­de­len bij de vie­rin­gen van de Goede Week (o.a. Palm­zon­dag), Pasen en de Communie- en Vormsel­voor­be­rei­dingen. De fol­der is ook geschikt om leer­lin­gen op middel­ba­re scholen te in­for­meren over de Chris­te­lijke bete­ke­nis van Pasen. Extra exemplaren zijn bij de drie organi­sa­ties te be­stel­len.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose