Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Programma Impulsdag Catechese en Jongeren 29 januari

gepubliceerd: donderdag, 20 januari 2011

Impulsdag Jongerenpastoraat en CatecheseHet pro­gram­ma voor de Impuls­dag Catechese en Jon­ge­ren op zater­dag 29 januari 2011 is de­fi­ni­tief bekend. De dag wordt gehou­den in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam en duurt van 11 tot 16 uur (vanaf 10.30 uur is de kerk open).

Impuls­dag

Geleefd geloof van gene­ra­tie op gene­ra­tie

Zater­dag 29 januari 2011, Mozes en Aäron­kerk, Am­ster­dam

Voor bege­lei­ders en vrij­wil­li­gers in catechese en jon­ge­ren­werk

Pro­gram­ma

10.30 uur Kerk open
11.00 uur Welkom en korte ope­nings­vie­ring
Inlei­dend woord door mgr. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Uitleg pro­gram­ma van de dag
11.50 uur Korte pauze
12.10 uur Eerste ronde: Twee lezingen:
 • Drie gene­ra­ties in de kerk (door Toke Elshof)
 • Vieren met jon­ge­ren (door Martin Hoon­dert)
13.00 uur Lunch pauze met in­for­ma­tie- en ma­te­ri­alen­markt,
o.a. boek­han­del het Kruis­punt, het katho­liek Alpha centrum en Stich­ting Samuel
13.40 uur Tweede ronde: Appetizers voor ver­volg­cur­sussen en catechese­ma­te­rialen:
 • Aanbod Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
 • Werldjon­ge­ren­da­gen 2011 Madrid
 • Rock Solid
 • De Tilten­berg, centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen
 • Op reis in het Land van geloven
 • Rond­lei­ding langs cateche­tische Ma­te­ri­alen
14.00 uur Korte pauze
14.10 uur Derde ronde: Work­shops: Hoe doe ik dat dan in de praktijk?
 • Ingrediënten in een reli­gi­euze opvoe­ding (door Toke Elshof)
 • Het geheim van de eucha­ris­tie uit­ge­legd aan kin­de­ren (door Lars Peetam pr en Marjan Frielink)
 • Li­tur­gie van de vormsel­vie­ring met jon­ge­ren (door Bert Stolwijk en Ignas Tilma pr)
 • Een goed jaar­pro­gramma voor Jon­ge­ren­pas­to­raat (door Maurice Lagemaat en Mirjam Spruit-Borst)
 • Hoe kan een pa­ro­chie gezins­vrien­de­lijker wor­den? (door stich­ting Samuel, o.a. Carolijn van Voorst)
15.10 uur Korte pauze
15.15 uur Plenaire afslui­ting met o.a. het zingen van het slot­lied
15.30 uur Borrel

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de inhoud van de work­shop, zie www.jong­bis­domhaarlem.nl onder het kopje ‘bege­lei­ders”.

Kosten van de dag zijn 5 euro persoon, waarvoor u tevens een aantal con­sump­tiebonnen krijgt uit­gereikt. Wij vragen u zelf een lunchpakketje mee te nemen.

Aanmel­ding graag via info@jong­bis­domhaarlem.nl o.v.v. uw naam en pa­ro­chie.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12 jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose