Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wereldziekendag

Vrijdag 11 februari

gepubliceerd: donderdag, 10 februari 2022

Dertig jaar gele­den stelde de heilige Johannes Paulus II de We­reld­zie­ken­dag in. Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katho­lie­ke ge­zond­heidsin­stel­lingen en de bur­ger­maat­schap­pij aan­dacht te vragen voor de zieken en allen die met de zieken­zorg belast zijn. Paus Fran­cis­cus is dank­baar voor wat er in de afgelopen der­tig jaar op dit gebied is bereikt.

Hij schrijft dit in zijn bood­schap voor de We­reld­zie­ken­dag van 2022, waarin hij waar­de­ring uit voor de stappen die al zijn gezet. De paus ziet echter ook de lange weg die nog te gaan is om voor alle zieken, ook op plaatsen en in situaties van de grootste armoede en marginalise­ring, een goede ge­zond­heids­zorg te garan­de­ren.

Weest barm­har­tig

Het thema in de bood­schap van de paus is: “Weest barm­har­tig zoals uw Vader barm­har­tig is” (Luc. 6, 36). Daar­mee richt hij de blik voor in­spi­ra­tie op God, “die rijk is aan erbar­ming” (Ef. 2, 4) en die altijd naar zijn kin­de­ren kijkt met de liefde van een vader, ook wanneer zij zich van Hem verwij­de­ren.

‘God is kracht en teder­heid samen. Daarom kunnen wij met ver­won­dering en dank­baar­heid zeggen dat de barm­har­tig­heid van God zowel de dimensie van vader­schap als die van moe­der­schap omvat (vgl. Jes. 49, 15), omdat Hij de zorg voor ons op zich neemt met de kracht van een vader en de teder­heid van een moe­der, er steeds naar verlangend ons nieuw leven te geven in de Heilige Geest’, aldus paus Fran­cis­cus.

Wachten op bezoek

De paus herinnert er ver­der aan dat het nabij zijn van de zieken en de pas­to­rale zorg voor hen niet alleen de taak is van pro­fes­sio­nele hulp­ver­le­ners: ‘...de zieken bezoeken is een uit­no­di­ging die door Christus gericht wordt tot al zijn leer­lin­gen. Hoeveel zieken en hoeveel ouderen leven thuis en wachten op bezoek! Het ambt van de troost is de taak van iedere gedoopte, die het woord van Jezus gedach­tig is: “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 36).’

Vertaling


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose