Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Zieken en gehandicapten hebben een zending”

Boodschap Paus Franciscus bij 25e Wereldziekendag

gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2017
“Zieken en gehandicapten hebben een zending”

Zieken en ge­han­di­capten hebben een eigen zen­ding in het leven. Zij her­in­ne­ren ons eraan dat iedere mens z’n eigen onvervreemd­ba­re waar­dig­heid heeft en nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit onder­streept paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de 25e We­reld­zie­ken­dag die op zater­dag 11 februari wordt gehou­den.

De paus schrijft dat ie­der­een die vanuit z’n professie of als man­tel­zor­ger een zieke ver­zorgt, hem of haar altijd als mens moet blijven bekijken, die zeker hulp nodig heeft, maar ook veel terug kan geven. Het geloof kan volgens de paus daarin een be­lang­rijke rol spelen, als bron van steun en hoop om kracht uit te putten en om het lij­den te kunnen dragen.

In zijn bood­schap schrijft paus Fran­cis­cus ook dat hij hoopt dat de 25e We­reld­zie­ken­dag bijdraagt aan de groei van een cultuur van respect voor het leven, de ge­zond­heid en het milieu. De dag biedt “...een vernieuwde impuls om te strij­den voor de volle­dig­heid en de waar­dig­heid van de persoon, ook door middel van een correcte bena­dering van bio-ethische kwesties, de bescher­ming van de zwaksten en de zorg voor het milieu,” aldus paus Fran­cis­cus.

We­reld­zie­ken­dag werd in 1992 door paus Johannes Paulus II inge­steld. Hij koos hier­voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari). De bede­vaart­plaats in Zuid-Frank­rijk staat bekend van­wege de zorg en aan­dacht voor zieken en ge­han­di­capten. Sinds 1993 wordt elk jaar één plaats aangewezen voor de centrale vie­ring van We­reld­zie­ken­dag. Meestal is dit een Maria­bede­vaart­plaats ergens op de wereld. Van­wege het 25-jarig jubileum vindt de vie­ring van We­reld­zie­ken­dag dit jaar in Lourdes plaats. Op 11 februari wor­den hier duizen­den pelgrims verwacht. Ook is er dan een congres over het omgaan met zieken en ge­han­di­capten.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose