Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016

Donderdag 11 februari

gepubliceerd: dinsdag, 9 februari 2016
Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016

Donder­dag 11 februari viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk We­reld­zie­ken­dag 2016. De be­lang­rijk­ste vie­ring zal plaats­vin­den in het Heilig Land in Nazareth. Het thema is: Zich zoals Maria toever­trouwen aan de barm­har­tige Jezus: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”.

Paus Fran­cis­cus baseert zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag 2016 op deze woor­den van Maria, moe­der van Jezus, gericht tot de dienaren tij­dens de bruiloft van Kana (Joh. 2, 1-11). De Paus spoort wie ziek zijn, en ook wie voor de zieken zorgen, aan zich laten bezielen door de geest van Maria, Moeder van barm­har­tig­heid, omdat in haar bezorgd­heid zich de teder­heid van God weer­spie­gelt.

‘Een door het geloof bezielde liefde doet ons echter voor hen (onze zieken) om iets groters dan licha­me­lijke ge­zond­heid vragen: wij vragen om een vrede, een sereni­teit van leven die uitgaat van het hart en die een gave van God is, een vrucht van de Heilige Geest, die de Vader hun die met ver­trouwen erom vragen, nooit wei­gert’, zo schrijft paus Fran­cis­cus. (SRKK)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose