Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid

Pausboodschap voor Wereldziekendag op 11 februari

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Paus Franciscus vertrouwt in zijn bood­schap voor Wereldziekendag alle zieken toe aan Maria, moeder van tederheid, ‘opdat zij hen steunt in de hoop’. Jaarlijks staan in de Katholieke Kerk op 11 februari wereldwijd de zieken centraal.

Zie daar uw zoon ... Zie daar uw moeder

Het thema voor de Wereldziekendag wordt dit jaar gevormd door de woorden die Jezus vanaf het kruis tot zijn moeder Maria en de apostel Johannes sprak: “Zie daar uw zoon ... Zie daar uw moeder”. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich” (Joh. 19, 26-27).

‘Deze woorden van Jezus staan vóór alles aan de oorsprong van de moederlijke roeping van Maria ten opzichte van heel de mensheid’, zegt paus Franciscus. ‘Op het kruis is Jezus bekommerd om de Kerk en de gehele mensheid en wordt Maria geroepen deze zelfde bezorgdheid te delen.’ De paus benoemt ook de rol van de leerling: ‘Johannes, de beminde, ver­per­soon­lijkt de Kerk, het messiaanse volk. Hij moet Maria als zijn eigen moeder erkennen.’

Geschiedenis van toe­wijding

De paus wijst er op dat de moederlijke roeping van de Kerk in haar tweeduizendjarige geschiedenis onder meer tot uitdrukking is gekomen in een zeer rijke reeks van initiatieven voor de zieken: ‘Deze geschiedenis van toe­wijding mag niet worden vergeten. Zij duurt vandaag nog voort, in heel de wereld. In de landen waar de gezondheidszorg op peil is, trachten katholieke con­gre­ga­ties, bisdommen en hun ziekenhuizen, behalve medische zorg van goede kwaliteit te leveren, de menselijke persoon in het middelpunt van het therapeutisch proces te plaatsen en weten­schap­pe­lijk onderzoek te verrichten met respect voor het leven en de christelijke morele waarden.’

Veldhospitaal

Paus Franciscus noemt het beeld van de Kerk als ‘veldhospitaal’, dat allen opneemt die door het leven zijn gewond, een zeer concrete realiteit, omdat in enkele delen van de wereld alleen de ziekenhuizen van mis­sio­na­rissen en van bisdommen de noodzakelijke zorg aan de bevolking bieden.

Gastvrij zijn ten opzichte van onze zieke broeders en zusters

Hij vertrouwt niet alleen de zieken toe aan Maria, maar vraagt haar ook ‘ons te helpen om gastvrij te zijn ten opzichte van onze zieke broeders en zusters. De Kerk weet dat zij behoefte heeft aan een bijzondere genade om haar evangelisch dienstwerk van zorg voor de zieken te kunnen verrichten. Moge derhalve het gebed tot de Moeder van de Heer ons steeds verenigen in een dringende smeekbede dat ieder lid van de Kerk met liefde de roeping tot de dienst aan het leven en de gezondheid beleeft.’

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose