Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldziekendag

Maandag 11 februari

gepubliceerd: woensdag, 6 februari 2019
foto: Malacañang Photo Bureau
Paus Franciscus troost de zieken (16 januari 2015)
Paus Franciscus troost de zieken (16 januari 2015)

We­reld­zie­ken­dag wordt dit jaar op maan­dag 11 februari door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk plech­tig gevierd in Calcutta, India, de stad waar Moeder Teresa zich inzette voor de armsten en de zwaksten van de samen­le­ving.

Paus Fran­cis­cus ver­wijst in zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag naar de heilige Moeder Teresa als een voor­beeld van naasten­liefde, iemand die de liefde van God voor de armen en de zieken zicht­baar maakte.

In zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag spreekt paus Fran­cis­cus zijn dank­baar­heid uit voor de rol die vele vrij­wil­li­gers be­lan­ge­loos vervullen in onder meer de ge­zond­heids­zorg. Hij noemt hun inzet van fun­da­men­teel belang en een teken van de aanwe­zig­heid van de Kerk op die plekken waar mensen om zorg en hulp vragen.

Weder­zijdse erken­ning

De paus bena­drukt dat de gave van vrijwillig iets doen voor een ander pas een echte gave is als iemand ook zich­zelf geeft, dat gaat ver­der dan het geven van een cadeau of iets dat de ander nodig heeft. ‘Een gave is vóór alles weder­zijdse erken­ning, met het onontbeer­lijke karakter van een relatie. In de gave ziet men Gods liefde weer­spie­geld, liefde die haar hoogte­punt vindt in de menswor­ding van zijn Zoon Jezus en in de uitstor­ting van de Heilige Geest.’

Door als vrij­wil­li­ger een relatie op te bouwen met diegene die hulp en zorg nodig heeft, gebeurt er iets met de patiënt. Paus Fran­cis­cus: ‘Een vrij­wil­li­ger is een be­lan­ge­loze vriend aan wie men zijn gedachten en emoties kan toe­ver­trou­wen; door te luis­te­ren schept hij de omstan­dig­he­den waardoor de zieke in plaats van passief de zorg te onder­gaan actief speler wordt in een weder­zijds contact waarin hoop kan wor­den her­steld en open­heid ont­staat voor het ac­cep­teren van be­han­de­lingen.’

De persoon en niet de winst centraal

Juist katho­lie­ke zorgin­stel­lingen mogen niet ver­val­len tot puur bedrijfs­ma­tig denken waar het behalen van winst centraal staat. Naar de logica van het evan­ge­lie zou de zorg voor personen bepalend moeten zijn en niet de winst, zegt de paus. Hij spoort ie­der­een ‘aan om op ver­schil­lende niveaus de cultuur van de be­lan­ge­loos­heid en de gave te bevor­de­ren, die onontbeer­lijk is om de cultuur van winst en wegwerpen te over­win­nen.’

Download

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose