Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Impulsdag Steenindevijver en Jongerenpastoraat

Catechese; waar draait het om?

gepubliceerd: dinsdag, 27 januari 2009
Een Steen in de Vijver? Dan krijg je kringen! Een bewe­ging in het water die zicht voortzet over het hele opper­vlak heen, en ook daar­on­der komt de boel in bewe­ging. Dat is de beeld­spraak waar aan Steenindevijver.nl, web­si­te voor catechese van ons bisdom zijn naam ontleent. Op 17 januari jl. heeft Mgr. van Burg­ste­den sss. de vernieuwde web­si­te gelan­ceerd op de jaar­lijkse impuls­dag van het jon­ge­ren­pas­to­raat en de catechese. Hij deed dat door een filmpje in wer­king te zetten dat nog steeds op de web­si­te te zien is.

Zo’n hon­derd­twin­tig vrij­wil­li­gers en pastores uit het hele bisdom waren op de dag in de Mozes en Aäron­kerk verzameld om deze in­spi­re­rende dag bij te wonen. Bij­zon­dere gast was Mgr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van het bisdom Roermond, en in de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie referent voor Jon­ge­ren­pas­to­raat, Catechese en Onder­wijs. In zijn ope­nings­woord bena­drukte Mgr. Van Burg­ste­den nog eens het belang van de catechese als opdracht van de kerk. Het geloof is niet alleen iets voor ons­zelf, maar iets dat doorge­ge­ven wil wor­den.

Na het ope­nings­woord hield Marcel Else­naar, catecheet van het dekenaat Am­ster­dam een inlei­ding met als titel ‘Catechese, waar draait het om?’ Zijn eerste vraag aan de aanwe­zigen was om zich één of meer van hun eigen ‘cateche­tische erva­ringen’ voor de geest te halen. En dan blijkt: in de catechese weer­klinkt iets. Maar dat gaat niet van­zelf. De voor­waar­den ontleende Marcel aan Au­gus­ti­nus. Het kan niet zon­der een beminnend hart, er moet open­heid en ver­trouwen zijn. En woord en daad moeten met elkaar in overeenstem­ming zijn. De catecheet moet spreken met kennis van het geloof en kennis van het leven. En tenslotte mogen wij genieten van wat gebeurt. Het geloof mag (of moet) in ons herken­baar zijn als vreugde. Dat maakt het ook aan­ste­ke­lijk.

Na deze woor­den waarbij ieder weer even terugge­voerd werd naar een basis waren er twee rondes met work­shops waarbij de deel­ne­mers kon­den kiezen uit elf ver­schil­lende work­shops op eht gebied van Jon­ge­ren en Catechese. Na­tuur­lijk was er ook een work­shop over een van de nieuwe projecten op de web­si­te Steenindevijver.nl, over Rituelen met kin­de­ren van 8-12 jaar. Dit project is toe­gan­ke­lijk met een code die aan te vragen is bij de webmaster (info@steenindevijver.nl). Tenslotte gaf Mgr. De Jong een terug­blik op de dag, waar­mee hij aan de hand van veel voor­beel­den en tips, het belang van de inhoud van deze dag, de ont­moe­ting en samen­wer­king onder­streepte, en sloot hij af met Gebed. Het koor van WJD-gan­gers ‘O Solo DIO’ begeleidde dit voor­tref­fe­lijk.

De Steen is in de vijver: nu zijn er nog de kringen die mogen groeien!
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
zaterdag, 20 december 2014Mirjam Spruit 12½ jaar bij het bisdom
woensdag, 10 december 2014Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 17 januari 2015
donderdag, 14 augustus 2014Seksualiteit als opGAVE
dinsdag, 29 juli 2014Cursus Op reis in het land van Geloven
dinsdag, 15 juli 2014Folder vormingsaanbod 2014-2015
dinsdag, 1 april 2014Exhortatie Evangelii Gaudium verkrijgbaar
woensdag, 26 maart 2014Programma ontmoetingsdag nieuwe katholieken bekend
woensdag, 29 januari 2014(Foto)verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 8 januari 2014Het geloof doorgeven aan een volgende generatie!
dinsdag, 5 november 2013Impulsdag Geloofsopbouw op zaterdag 18 januari 2014
donderdag, 10 oktober 2013Toerustingsochtend voor Vormselbegeleiders
donderdag, 22 augustus 2013Workshops op Impulsdag over de Catechismus bekend
woensdag, 17 juli 2013Vormingsaanbod Bisdom en Tiltenberg
donderdag, 23 mei 2013Impulsdag Catechismus Katholieke Kerk (CKK)
donderdag, 28 maart 2013Opnieuw ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken
dinsdag, 19 maart 2013Programma Toerustingsdag vormsel begeleiders bekend
woensdag, 23 januari 2013Verslag Impulsdag Geloofsopbouw
woensdag, 9 januari 2013Boeiende sprekers op Impulsdag Geloofsopbouw – 19 januari 2013
woensdag, 21 november 2012Vijftig mensen namen deel aan toerusting Eerste CommunieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose