Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geen € 50 in broekzakken

Kledingbeurs in Kruispuntkerk in Velserbroek

gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2016
Geen € 50 in broekzakken
Geen € 50 in broekzakken

U herinnert zich van vroe­ger vast dat kle­ding vaak thuis door uw eigen moe­der werd gemaakt. Die werd ver­vol­gens door de oudste gedragen, dan door de middelste en, met een beetje geluk, daarna door het jongste kind in het gezin. En als de kle­ding afgedragen was, maakte moe­der er poetslappen van of ging die mee met de vod­denboer. Die tij­den zijn geweest.

De winkelstraten vandaag de dag puilen uit van de kle­ding­zaken; zo ook onze kle­ding­kasten. Wat doen we met onze overtollige kle­ding? Groepjes hippe vrien­din­nen hou­den wel eens een eigen kle­dingbeurs. Ie­der­een neemt wat mee en zo wordt er, bij een kopje thee of glaasje wijn, onderling geruild, gepast, gekletst en gaat kle­ding voor een schappe­lijk prijsje van de ene naar de andere kle­ding­kast.

Ook zijn er diverse organi­sa­ties die oude kle­ding ophalen, bij­voor­beeld voor her­ge­bruik of voor Afrika. Voor veel pa­ro­chies is Sam’s Kledingactie een bekende. In Velser­broek wordt in de kerk ’t Kruis­punt iedere dins­dag­mor­gen tussen 10.00 en 12.00 uur een kle­dingbeurs gehou­den. De kerkdeur staat wagenwijd open en ie­der­een is welkom. Achter in de kerk zijn tafels en kle­dingrekken klaar gezet om de dames-, heren- en kin­derkle­ding te presen­te­ren. Voor schappe­lijke prijsjes van € 2 tot € 4,50 gaan er vele kle­ding­stukken over de toon­bank, in dit geval eer­der: over de kerk­bank. Er zijn ook schoenen, (hand)tassen en andere accessoires verkrijg­baar. Volop keus dus.

Willem Meesters is samen met mevrouw Wally de Vries-Ooms coördinator van deze kle­dingbeurs. Zij wor­den gesteund door een twaalftal vrij­wil­li­gers, die de kle­ding inzamelen, sor­te­ren, nakijken, verkopen enzo­voort. Meesters: “Iedere dins­dag is om 9.00 uur één van de twee vrij­wil­li­gers­groepen aanwe­zig om alles klaar te zetten. Dan drinken we om 9.30 uur een kopje koffie voordat om 10.00 uur de kle­dingbeurs begint. De ene week is het drukker dan de andere week. Maar op dins­dag is hier markt­dag op het par­keer­ter­rein van het winkel­cen­trum (tegen­over de kerk – red.). En dat helpt.”

Jaar van de Barm­har­tig­heid

De zeven werken van barm­har­tig­heid zijn:

Heilig Jaar van Barmhartigheid
  1. de hon­gerigen spijzen
  2. de dors­tigen laven
  3. de naakten kle­den
  4. de vreem­de­lingen her­bergen
  5. de zieken ver­zorgen
  6. de ge­van­ge­nen bezoeken
  7. de doden begraven

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woor­den van Jezus in het Evan­ge­lie van Matteüs (Mt. 25,35-36). Het zevende is gebaseerd op het Bijbel­boek Tobit (1,17). In de zeven edities van jaargang 2016 van SamenKerk beste­den wij, tij­dens het Heilig Jaar (van de Barm­har­tig­heid), steeds aan­dacht aan een van de werken van barm­har­tig­heid. Bij deze serie is steeds in het mid­den van SamenKerk een afbeel­ding afgedrukt van ‘De werken van barm­har­tig­heid’ van de Meester van Alkmaar uit 1504 (thans te bezich­tigen in het Rijks­mu­seum).

Deze kle­dingbeurs is begin 2010 gestart door het Leger des Heils. Omdat dit ini­tia­tief niet goed van de grond kwam, trok het Leger zich in sep­tem­ber 2011 terug en nam ’t Kruis­punt het over. “We zagen dat er in deze omge­ving veel stille armoede was; daarom von­den we dit be­lang­rijk om zo deze mensen te helpen toch af en toe voor weinig geld wat kle­ding te kunnen kopen,” aldus Meesters. Met de inzet van de vrij­wil­li­gers werd de kle­dingbeurs een succes. Nu komen er weke­lijks tien­tal­len mensen van diverse ach­ter­gron­den. “Rijk of arm, ze komen hier allemaal. Ook onze buren van de dagbeste­ding ‘Boshoek’ komen hier graag naar iets nieuws kijken.”

Fred, Ineke en Hilly zijn vandaag als vrij­wil­li­ger actief. Ze hebben veel plezier aan dit werk, zoals de kle­ding uitsor­te­ren, het helpen en adviseren van de klanten bij het maken van een keuze. Alle kle­ding wordt goed nagekeken of die niet vies is en nog bruik­baar, gesor­teerd, gevouwen enzo­voort. Mannen laten vaak iets zitten in hun broek­zakken of overhemd… Is er wel eens iets gevon­den, bij­voor­beeld een vijf­tig-eurobiljet? “Nee,” zeggen ze in koor, “dat niet. Wel vin­den we in de kle­ding­zakken, die we krijgen aan­ge­bo­den, naast kle­ding ook knuffels en boeken. Die brengen we naar een speel­goed­bank res­pec­tie­ve­lijk boekenbeurs.” Naast de kle­ding vin­den ze het samen doen en het koffie­drin­ken even zo be­lang­rijk aan dit vrij­wil­li­gers­werk.

Mensen leveren hun kle­ding gratis aan. Soms brengen ze die zelf naar de kerk, maar het gebeurt ook dat iemand, naast een cadeautje, een tas oude kle­ding meeneemt naar een ver­jaar­dag van een bij deze kle­dingbeurs betrokken vrij­wil­li­ger. De meeste kle­ding wordt verkocht. Wat overblijft, of uit de mode is, wordt ver­vol­gens weer weg­ge­bracht naar de Kleding­bank IJmond. Omdat de kerk het gebouw gratis ter beschik­king stelt, als ook de koffie/thee, wordt het hele bedrag van de verkoop van de kle­ding – jaar­lijks een paar duizend euro – besteed aan goede doelen. Meesters: “Die goede doelen zijn in Velser­broek of omge­ving of in het bui­ten­land. Maar altijd heeft één van onze vrij­wil­li­gers er een directe band mee. Wij geven niet aan grote organi­sa­ties, maar direct voor iets concreets. Als vrij­wil­li­gers­groep komen we twee keer per jaar bijeen om over de voor­stel­len van de giften te praten en een goed doel uit te kiezen.” Als voor­beel­den noemt hij de gift van een paar­den­wa­gen voor ge­han­di­capten voor de plaat­se­lijke manege, of het hospice in Santpoort. Ook noemt hij de steun aan een bejaar­denhuis in Sri Lanka en hulp voor een project in Nepal, waar de dochter van de dominee van de kerk werkt.

Kledingbeurs in Kruispuntkerk, Velserbroek

Kledingbeurs in ’t Kruis­punt

dins­dag van 10.00-12.00 uur
Zon Bastion 3 in Velser­broek
mevr. Wally de Vries (023-5384997)
dhr. Willem Meesters (023-5373281)

Kleding­bank IJmond is bedoeld voor sociale minima verge­lijk­baar met voedsel­bank. Info: www.kle­ding­bankijmond.nl

In veel pa­ro­chies is ook Sams kle­dingactie bekend. Info: www.samskle­dingactie.nl

’t Kruis­punt was tot een paar jaar gele­den een kerk­ge­bouw, waar de PKN-ge­meen­te en de RK-pa­ro­chie ge­za­men­lijk gebruik van maakten. Nu is het gebouw eigendom van de PKN-ge­meen­te en huurt de pa­ro­chie de kerk eens per week voor een gebeds­vie­ring en eens per maand voor een eucha­ris­tie­vie­ring. Dat gaat al jaren in goede harmonie. Geen van bei­den heeft er de broek aan… Dat gaat ook niet, want iedere dins­dag wor­den de broeken verkocht voor ’t goede doel!

Eric van Teijlingen
Petra Vermeer

 

In SamenKerk is een serie gestart over de zeven werken van barm­har­tig­heid. Dit is het tweede artikel dat ook verscheen in editie mei 2016 van SamenKerk.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
donderdag, 28 mei 2015Voorbereiding op Heilig Jaar van de BarmhartigheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose