Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Nederlandse vertaling Laudato Si

Geautoriseerde vertaling nu te bestellen

gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2015
Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerk­ge­noot­schap in Nederland kan vanaf vandaag vast de encycliek Laudato Si van paus Franciscus worden besteld. Het betreft de door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­rentie geauto­ri­seerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen, die binnen­kort in druk verschijnt.

Encycliek - Laudato SiDeze encycliek die op 18 juni ge­pre­sen­teerd werd in het Vaticaan, blijkt in sommige van de direct be­schik­baar gestelde talen, zoals Italiaans, Engels en Frans, een best­seller. De Neder­landse vertaling die binnen­kort beschik­baar komt, is een uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK.

Naast de vertaling zijn een aantal bijlagen toe­ge­voegd, zoals een tref­woorden­register en registers van de geciteerde Bijbel­teksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor studie­doel­einden extra gebruiks­gemak.

Integrale ecologie

In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verant­woor­de­lijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grond­stoffen. Tegen de achter­grond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlos­makelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en con­fron­terend document want de paus stelt niet alleen regerings­leiders verant­woor­de­lijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving.

Tijdelijk tien procent korting

U kunt de encycliek Laudato Si tijdelijk (tot uiterlijk vrijdag 11 september) met tien procent korting bestellen. U betaalt inclusief verzend­kosten dan geen € 15,- euro maar slechts 13,50. Uw bestelling wordt geleverd na 11 september. (Exclusief behandel­kosten van € 1,10)

Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 - 522 34 44
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Bestellen

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens. Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Ja, ik wil Kerkelijke Documentatie deel 2 2015 bij voor­in­tekening bestellen.
Prijs € 13,50 per stuk, inclusief verzend­kosten en excl. behandelings­kosten à € 1,10.

  • Naam:
  • Straat:
  • Postcode:
  • Plaats:
  • Aantal exemplaren:
  • E-mailadres:
  • IBAN Banknummer:

In een gefrankeerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN Breda
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
donderdag, 1 oktober 2015Willibrordzondag in teken van Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose