Bisdom Haarlem-Amsterdam


Plant een boom

Periode van de Schepping - 1 september t/m 4 oktober

gepubliceerd: woensdag, 26 augustus 2020

Ieder jaar wordt tussen 1 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber de Periode van de Schep­ping gehou­den. In deze periode wordt in de kerken extra aan­dacht gevraagd voor de zorg voor de Schep­ping. In samen­wer­king met het Belgische Ecokerk, vraagt de Laudato si’ werk­groep Neder­land ook in 2020 aan­dacht hier­voor.

De Laudato si’ werk­groep Neder­land sluit zich aan bij de oproep van de Belgische ker­ke­lijke organi­sa­tie Ecokerk om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruit­boom sym­bo­li­seert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is sym­bo­li­sch: het vraagt soms wat geduld om re­sul­taten te zien van bepaalde in­span­ningen.

Paus Fran­cis­cus

Paus Fran­cis­cus heeft enkele jaren gele­den 1 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot Wereld­ge­beds­dag voor de Schep­ping. Met deze dag sluit de katho­lie­ke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 sep­tem­ber wordt gevierd en bij de periode van de schep­ping (1 sep­tem­ber tot en met 4 ok­to­ber waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Laudato si’ werk­groep Neder­land

De Laudato si’ werk­groep Neder­land is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de KNR. Deze is inge­steld bij het uit­ko­men van de pau­se­lijk en­cy­cliek over de zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis in 2015. Voor­zit­ter is mgr. Gerard de Korte.

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te:

 

(bron: knr.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose