Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hulp voor kerkvergroeners

Zaterdag 20 april - 10.30 uur - Sint-Janscentrum Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 4 maart 2024

De Laudato Si’ Alliantie Neder­land or­ga­ni­seert een onder­steu­nings­dag voor vrij­wil­li­gers die klimaat­ver­an­de­ring bespreek­baar willen maken in hun kerk­ge­meen­schap. Op deze dag leren zij hoe samen met anderen de Schep­pings­pe­rio­de te or­ga­ni­se­ren.

Tips en hand­vat­ten

Jurijn Timon de Vos, coördinator Laudato Si’ Alliantie: “Veel vrij­wil­li­gers hebben een per­soon­lijke groene missie, maar voelen zich daarin vaak alleen. Wij willen er met deze dag aan bijdragen dat er verbin­dingen ontstaan in en tussen pa­ro­chies. Hierdoor kan in pa­ro­chies draag­vlak ontstaan voor het ‘samen zorgen voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis’. De Schep­pings­pe­rio­de in sep­tem­ber is daarvoor een uitgelezen kans.”

Tijdens de onder­steu­nings­dag krijgen deel­ne­mers tips en gespreks­oefe­ningen. Dit doen we onder lei­ding van Rob Polet, van het Igna­ti­aans platform voor Spiri­tua­li­teit. Ook Stich­ting KlimaatGesprekken zal een work­shop ver­zorgen.

In Laudato Si’ roept paus Fran­cis­cus steeds weer op om in dialoog te gaan: om met elkaar te spreken en samen een klimaat­recht­vaar­dige samen­le­ving vorm te geven. Door dat te doen omarmen we Laudato Si’ in onze pa­ro­chies.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Zater­dag 20 april 2024
tijd: 10.30 - 15.30 uur (10.00 uur inloop)
locatie: Sint-Jans­cen­trum, Papenhulst 4 ’s-Hertogen­bosch
thema: Samen de Schep­pings­pe­rio­de vorm­ge­ven
kosten: Deze dag wordt kosteloos aan­ge­bo­den door de Laudato Si’ Alliantie Neder­land
aanmel­den: Aanmel­den is verplicht en kan via laudato-si.nl/event/onder­steu­nings­dag-laudato-si
doel­groep: Ie­der­een met hart voor de schep­ping en de kerk

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose