Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Voorbereiding op Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Nederlandse vertaling Misericordiae vultus beschikbaar

gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2015

De Nederlandse bis­schop­pen willen uitgebreid aandacht geven aan het bijzondere Jubeljaar dat paus Franciscus heeft uitgeroepen: het jaar 2016 zal het Jaar van de Barm­har­tig­heid zijn. Dit heeft de paus bekend gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barm­har­tig­heid’. Deze bul is nu in het Nederlands vertaald.

Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid

Logo van het Heilig Jaar van de BarmhartigheidHet aangekondigde Heilig Jaar begint op 8 december 2015, het hoogfeest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria, en sluit af op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning. De Nederlandse bis­schop­pen zullen bij gelegenheid van dit jaar een boekje uitbrengen over het sacrament van boete en verzoening, de biecht, gekoppeld aan het thema Barm­har­tig­heid. Het is bedoeld om de biecht, een in Nederland praktisch vergeten sacrament, uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen vanuit bijbels en liturgisch perspectief. De bis­schop­pen willen allen oproepen dit sacrament te (her)ontdekken en het ook metterdaad te ontvangen.

Speciale Stille Omgang

Daarnaast hebben de bis­schop­pen het voornemen om zowel op kerkprovinciaal niveau als in het eigen bisdom activiteiten te organiseren voor het Jaar van Barm­har­tig­heid. Op uit­no­di­ging van het bestuur van De Stille Omgang, de jaarlijkse herdenking van het mirakel van Amsterdam, zullen vele bis­schop­pen 12 maart 2016 bij de speciale jubileumherdenking in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid aanwezig zijn. Kardinaal Eijk is in de Eucha­ris­tie­viering bij deze gelegenheid de hoofd­cele­brant.

Opening van de Heilige Deur

In Rome zal de paus op 8 december de heilige deur van de Sint Pieter openen. Behalve in de Sint Pieter zijn er heilige deuren in de basilieken Sint Jan van Lateranen, H. Maria Maggiore en Sint Paulus buiten de Muren. Ook deze worden geopend en wel op de derde zondag van de Advent, 13 december 2015. De paus vraagt bis­schop­pen om op deze dag een ‘deur van genade’ te openen in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaart­plaats in hun bisdom. Ook hier willen de Nederlandse bis­schop­pen gehoor aan geven.

24 uur voor de Heer

De Heilige Deur
De Heilige Deur

Verder heeft paus Franciscus alle bis­schop­pen gevraagd om in de Vastentijd van 2016 met de gebedsactie ‘24 uur voor de Heer’ in het bijzonder aandacht te geven aan het sacrament van boete en verzoening. In elk bisdom zal hier invulling aan worden gegeven. Deze gebedsactie wordt gehouden op vrijdag en zaterdag in de derde week van de Veertigdagentijd. Daarnaast zijn ook de jon­ge­ren­werkers in de bisdommen in samen­wer­king met de landelijke organisatie Jong Katholiek volop bezig met het thema Barm­har­tig­heid in de aanloop naar de Wereld Jongerendagen van 2016.

De bul

De bul van paus Franciscus is een spiritueel document, waarin de paus verschillende Bijbelteksten aanreikt die spreken over de barm­har­tig­heid van God en de barmhartige liefde van Christus. De paus verwijst naar de parabels die gaan over barm­har­tig­heid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze parabels vinden we de kern van het evangelie en ons geloof, schrijft de paus, omdat ze barm­har­tig­heid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en die verzoening brengt door vergeving.

Per­soon­lijke bezinning op barm­har­tig­heid

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van barm­har­tig­heid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

Speciale website

Het Vaticaan heeft een speciale website opgezet over het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid:
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 20 december 2016Zeven werken van barmhartigheid
maandag, 19 december 2016“Ik geloof heilig in een tweede kans”
dinsdag, 1 november 2016De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
donderdag, 1 september 2016‘Een zegen om haar te verplegen’
maandag, 22 augustus 2016Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
vrijdag, 1 juli 2016‘Nu voel ik mij veilig’
donderdag, 19 mei 2016Geen € 50 in broekzakken
vrijdag, 15 april 2016Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
woensdag, 30 maart 2016De dorstige laven in de Efteling
donderdag, 11 februari 2016“Iedere keer weer lekker…”
zaterdag, 2 januari 2016Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
dinsdag, 15 december 2015Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 2 december 2015Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 20 november 2015Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
maandag, 16 november 2015Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
vrijdag, 13 november 2015Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
dinsdag, 15 september 2015Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose