Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodhelpers

14 NoodhelpersGedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? Daarom een nadere kennis­ma­king met deze heiligen.


H. Barbara
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Ook van de heilige Barbara (in het Grieks: Agia Berbara) is weinig bekend. Deze martelares stierf volgens de geschied- en legendebeschrijving van Johan Wackerzeele (uit de veertiende eeuw) de marteldood onder keizer Maximinus Trax (235-238 na Chr.) maar volgens de Gulden Legende onder keizer Maximianus (286-305).
H. Achatius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Achatius van Ararat was officier in het Romeinse leger. Er is historisch weinig van hem bekend. Omdat er een zestal andere heiligen zijn met dezelfde naam, bestaat er verwarring over deze heilige. Een van die naamgenoten stierf rond het jaar 303 en was ook Romeins legerhoofdman.
Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Het ontstaan van de devotie in de Zuid-Duitse bedevaartsoord Vierzehnheiligen gaat terug op een verschijningsverhaal uit 1445. Dit is de reden waarom op die plek de basiliek van Vierzehnheiligen is gebouwd.
Veertien Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Middeleeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veertien Heilige Helpers, ook wel de Veertien Noodhelpers genoemd. Hun kerkelijke feestdag is op 8 augustus. In het Duitse plaatsje Vierzehnheiligen is er, op de plaats waar de herdersjongen zijn visioen had, een bedevaartsplaats, die jaarlijks door zo’n vijftienduizend pelgrims wordt bezocht.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose