Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodhelpers

14 NoodhelpersGedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Mid­del­eeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veer­tien Heilige Helpers, ook wel de Veer­tien Noodhelpers genoemd. Hun ker­ke­lijke feest­dag is op 8 au­gus­tus. In het Duitse plaatsje Vierzehn­hei­ligen is er, op de plaats waar de her­ders­jongen zijn visioen had, een bede­vaarts­plaats, die jaar­lijks door zo’n vijf­tien­dui­zend pelgrims wordt bezocht. Het afgelopen jaar hing er één woord continue in de lucht: crisis... energie­cri­sis, woning­markt­cri­sis, asiel­op­vang­cri­sis, klimaat­cri­sis, stikstof­cri­sis, enzo­voort. Crises maken mensen onzeker over de toe­komst. Waar gaat het heen? En omdat de ver­wach­ting is dat het dit jaar niet anders zijn: Hebben we anno 2023 de hulp van deze Noodhelpers niet nodig? Daarom een nadere kennis­ma­king met deze heiligen.


Lezersreis naar Vierzehnheiligen
Zaterdag 23 t/m woensdag 27 september
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Middeleeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veertien Heilige Helpers, ook wel de Veertien Noodhelpers genoemd. Hun feestdag is op 8 augustus.
H. Joris
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Sint Joris is een bekende martelaar en heilige. Maar heeft hij ooit geleefd? De eerste vermeldingen over de heilige Joris (of George) zijn honderden jaren na zijn marteldood, op 23 april 303, opgetekend.
H. Margaretha
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Er is weinig bekend over Margaretha van Antiochië (van de landstreek Pisidië). Ze leefde in de derde eeuw (en stierf in 305). Haar vader, een heidense tempelpriester, had haar verbannen omdat ze christen geworden was.
H. Pantaleon
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
H. Pantaleon leefde van 275-303. Hij was een kind van een christelijke moeder en heidense vader. Hij werd arts en kwam in dienst bij het keizerlijk hof. Als christen genas hij mensen door de kracht van zijn geloof.
H. Vitus
nieuws - dinsdag, 29 augustus 2023
Heilige Vitus leefde in de derde eeuw en is afkomstig van het Italiaanse eiland Sicilië. Zijn vader was senator. Als zeven- of twaalfjarig kind werd hij christen en liet hij zich in het geheim dopen.
Gedachtenis Veertien Heilige Noodhelpers
Gedachtenis op 8 augustus
nieuws - dinsdag, 8 augustus 2023
Op 8 augustus herdenkt de Kerk de devotie tot de Veertien Heilige Noodhelpers. Een mooie gelegenheid om thuis of in de parochiekerken (na afloop van een viering) het gebed tot de Noodhelpers te bidden.
H. Eustachius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Eustachius van Rome stierf rond het jaar 118. Hij heette van geboorte Placidus en was generaal in het Romeins leger van keizer Trajanus (98-117). Hij bekeerde zich tot het christendom na een jachtpartij, waarbij hij een verlicht kruis in het gewei van een hert had gezien.
H. Erasmus
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Egidius (of Sint-Gilles de Eremiet) werd in 640 in Griekenland geboren. Volgens overlevering leidde hij na een zwervend bestaan (in o.a. Italië) een kluizenaarsbestaan in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Narbonne. Later stichtte hij een klooster in Saint-Gilles, ten westen van Arles en ten zuiden van Nimes, waar hij rond 720-724 is gestorven.
H. Egidius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
Heilige Egidius (of Sint-Gilles de Eremiet) werd in 640 in Griekenland geboren. Volgens overlevering leidde hij na een zwervend bestaan (in o.a. Italië) een kluizenaarsbestaan in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Narbonne. Later stichtte hij een klooster in Saint-Gilles, ten westen van Arles en ten zuiden van Nimes, waar hij rond 720-724 is gestorven.
H. Dionysius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - zaterdag, 24 juni 2023
De heilige Dionysius (Saint-Denis) was in de derde eeuw de eerste bisschop van Parijs. Hij zou de eerste (houten) kerk hebben gebouwd op het eilandje, waar nu de kathedraal Notre Dame staat. Hij stierf de marteldood rond het jaar 250.
H. Cyriacus
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Van Cyriacus is weinig bekend. Hij werd in 309 door paus Marcellinus diaken gewijd. Als diaken was hij belast met de zorg voor de zieken en zwakkeren in de samenleving. Ook was hij verantwoordelijk voor de Schriftlezing en collecte tijdens de Mis.
H. Catharina
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Catharina van Alexandrië wordt ook ‘de grote martelares’ genoemd. Haar naam is afgeleid van het Griekse woord ‘katharos’, dat ‘rein’ of ‘zuiver’ betekent.
H. Christoffel
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Heilige Christoffel of Christophorus (Grieks voor ‘Christusdrager’) is een algemeen bekende heilige, maar over de historische Christoffel is weinig bekend.
H. Blasius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - vrijdag, 21 april 2023
Van de heilige Blasius is niet veel bekend anders dan door latere legenden. Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Licinius (311-323) zou hij opgepakt zijn, terwijl hij zich verstopte in een bos. Hij stierf rond 316 de marteldood door onthoofding.
H. Barbara
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Ook van de heilige Barbara (in het Grieks: Agia Berbara) is weinig bekend. Deze martelares stierf volgens de geschied- en legendebeschrijving van Johan Wackerzeele (uit de veertiende eeuw) de marteldood onder keizer Maximinus Trax (235-238 na Chr.) maar volgens de Gulden Legende onder keizer Maximianus (286-305).
H. Achatius
Een van de 14 Noodhelpers
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
Achatius van Ararat was officier in het Romeinse leger. Er is historisch weinig van hem bekend. Omdat er een zestal andere heiligen zijn met dezelfde naam, bestaat er verwarring over deze heilige. Een van die naamgenoten stierf rond het jaar 303 en was ook Romeins legerhoofdman.
Ontstaansgeschiedenis Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Het ontstaan van de devotie in de Zuid-Duitse bedevaartsoord Vierzehnheiligen gaat terug op een verschijningsverhaal uit 1445. Dit is de reden waarom op die plek de basiliek van Vierzehnheiligen is gebouwd.
Veertien Noodhelpers
nieuws - donderdag, 19 januari 2023
Gedurende een grote pandemie en vele crises in Europa in de Middeleeuwen ontstond in 1445-1446 de devotie tot de Veertien Heilige Helpers, ook wel de Veertien Noodhelpers genoemd. Hun kerkelijke feestdag is op 8 augustus. In het Duitse plaatsje Vierzehnheiligen is er, op de plaats waar de herdersjongen zijn visioen had, een bedevaartsplaats, die jaarlijks door zo’n vijftienduizend pelgrims wordt bezocht.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose