Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“De kerk heeft schoonheid nodig”

Mgr. Punt ontvangt nieuwe orgel-cd

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2012

Het eerste exemplaar van  de cd ‘Haar­lemmer Orgel­boek’ werd zater­dag 16 juni jl  aan de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr.dr  J.M.  Punt  overhan­digd. Dit gebeurde in de Sint-Joseph­kerk aan de Jans­straat in Haar­lem, waar ook de cd-opname heeft plaats­ge­von­den.

De voorzitter van de diocesane NSGV overhandigt de cd ‘Haarlemmer Orgelboek’ aan bisschop Punt.
De voor­zit­ter van de dio­ce­sane NSGV overhan­digt de cd ‘Haar­lemmer Orgel­boek’ aan bis­schop Punt.

Tijdens de pre­sen­ta­tie speel­den Gemma Coebergh en Mark Heerink o.a. een in­druk­wek­kende medi­ta­tie van Hendrik Andriessen over het verhaal van de Emmaüs­gan­gers en een Ave Maria van Luc Löwenthal, waarbij de gre­go­ri­aanse melodie op de cello werd gespeeld door Margrita Rondeel.

In zijn dank­woord onder­streepte de Bis­schop het belang van muziek en andere kunst. “De kerk heeft de schoon­heid nodig om het geloof ingang te doen vin­den in de harten van de mensen”, zei hij en hij prees ver­vol­gens ieder die aan de totstandko­ming van dit bij­zon­dere geluids­do­cu­ment heeft bij­ge­dragen. “Met het Haar­lemmer Orgel­boek zal ik niet veel kunnen doen, want ik ben geen organist, maar de cd zal ik zeker met aan­dacht be­luis­te­ren.” Tenslotte wenste mgr. Punt Gods zegen toe aan ieder die zich inzet voor de kerk­mu­ziek in het bisdom en in de pa­ro­chies.

De cd ‘Haar­lemmer Orgel­boek’ is vanaf heden via e-mail te be­stel­len bij de NSGV Haar­lem-Am­ster­dam.
Prijs:  € 15 per cd excl. verzend­kos­ten.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose