Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Dag Koorschool St. Bavo

Zaterdag 9 april vanaf 13.30 uur

gepubliceerd: maandag, 28 maart 2016

Op zater­dag 9 april 2016 houdt de Koor­school St. Bavo weer een Open Dag. Kin­de­ren die nu in groep 4 zitten zijn van harte welkom om met hun ouders te komen kijken.

De Koor­school is een kleine, bij­zon­dere basis­school voor kin­de­ren vanaf groep 5. Naast de gewone schoolvakken wordt er dage­lijks veel aan­dacht besteed aan de zang- en muziek­oplei­ding van de leer­lin­gen, in de vorm van stem­vor­ming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie.

Vanaf groep 6 maken zij deel uit van het Ka­the­drale Koor St. Bavo. Naast zingen in de ka­the­draal, tre­den de kin­de­ren ook veel op bij andere concerten, nemen cd’s op en gaan op tournee naar het bui­ten­land.

Vanaf 13:30 uur gaat de poort aan de Wester­gracht 61 open en krijgen alle belang­stel­lende ouders en kin­de­ren een rond­lei­ding door de school. Hierbij is veel tijd voor vragen aan leer­krachten, ouders en leer­lin­gen. Ook zullen de kin­de­ren optre­dens ver­zorgen en kunnen de bezoekers zien hoe zo’n muziekles er in de praktijk uit ziet.

Er is gebleken dat scholen met veel muziekles lan­de­lijk iets hogere scores halen. Op de Koor­school wor­den kin­de­ren aan diverse kanten uitgedaagd: op cogni­tief gebied in de klas en op muzikaal gebied tij­dens de mu­ziek­les­sen. De uit­stroomre­sul­taten liggen iets boven het lan­de­lijk ge­mid­del­de.

De Open Dag wordt af­ge­slo­ten met een mini­con­cert in ver­schil­lende koorsamen­stel­lingen. Ie­der­een is welkom bij dit concert en de toegang is gratis.

Details


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal Fotoreportage
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose