Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting

Voor het thuis volgen van de Eucharistie

gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020

De Katho­lie­ke Bijbel­stich­ting (KBS) komt met een digitale onder­steu­ning voor gelo­vi­gen die thuis voor de tele­vi­sie of via in­ter­net een Eucha­ris­tie­vie­ring volgen. Voor elke zon­dag publi­ceert de KBS een digi­taal do­cu­ment op de web­si­te rkbijbel.nl met daarin de lezingen van die zon­dag, gebe­den en het gebed voor de gees­te­lij­ke communie. Het eerste do­cu­ment wordt ge­pu­bli­ceerd op Palm­pasen, zon­dag 5 april.

‘Een mens leeft niet van brood alleen’

Aan het begin van de veer­tig­da­gen­tijd, bij de be­proe­ving van Jezus in de woes­tijn, werd in de li­tur­gie gelezen hoe Jezus veer­tig dagen doorbracht in de woes­tijn en op de proef werd gesteld. Op het voorstel van de duivel om stenen in brood te ver­an­de­ren, ant­woordde Jezus: “Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.” (Matteüs 4,4)

Geen publieke ere­dienst

Zolang deelname aan een publieke ere­dienst in ver­band met het corona­vi­rus nagenoeg onmoge­lijk is, en er geen heilige communie uit­gereikt kan wor­den, krijgen deze woor­den een nieuwe actuali­teit. Voor de zon­da­gen wil de KBS daarom door middel van een digitale hand­rei­king voor­zien in de gees­te­lij­ke hon­ger en de ge­meen­schaps­band ver­ster­ken.

De hand­rei­king is bestemd voor allen die thuis willen bid­den en meevieren met de li­tur­gie van de kerk. Het verschijnt in de vorm van een digi­taal do­cu­ment (in pdf-formaat) dat ge­mak­ke­lijk via een scherm gedeeld kan wor­den. Het bestaat uit de lezingen van die zon­dag, een korte over­we­ging en enkele gebe­den.


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose