Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop Punt ontvangt eerste cd ‘Haarlemmer Orgelboek’

Tijdens concert van 16 juni in de Sint-Josephkerk te Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 5 juni 2012

Zater­dag 16 juni 2012 zal mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, het eerste exemplaar van de cd ‘Haar­lemmer Orgel­boek’ in ont­vangst nemen. Dit  vindt plaats tij­dens een concert in de Sint-Joseph­kerk, Jans­straat 43 te Haar­lem, waarbij onder andere enkele werken van de cd ten gehore zullen wor­den gebracht door de organisten Gemma Coebergh en Mark Heerink.

Haarlemmer OrgelboekIn 2010 verscheen het Haar­lemmer Orgel­boek. Dit boek is bedoeld om een impuls te geven aan het orgelspel in de li­tur­gie. Aan tien Neder­landse com­po­nisten, waar­on­der Bernard Bartelink, Daan Manneke en  Jan Raas is gevraagd om een orgel­werk te schrijven dat past binnen het kader van de katho­lie­ke li­tur­gie. Ook wer­den vijf bestaande com­po­si­ties opgeno­men, van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, de bekende  organisten die  tussen 1913 en 1998 het Adema-orgel in de Sint-Joseph­kerk in Haar­lem hebben bespeeld en die bei­den van groot belang zijn geweest voor  de Neder­landse orgel­cul­tuur. De meeste stukken kunnen ook buiten de li­tur­gie op concerten gespeeld wor­den.

Alle werken uit het Haar­lemmer Orgel­boek zijn nu op cd vast­ge­legd door de organisten Gemma Coebergh en Mark Heerink. Zij bespeel­den  het onlangs gerestaureerde Adema-orgel van de Sint-Joseph­kerk in Haar­lem, een instru­ment dat exempla­risch is voor de rooms-katho­lie­ke orgel­tra­di­tie.

Het concert begint om 16.00 uur en is gratis toe­gan­ke­lijk. Na afloop kan de cd wor­den aangeschaft tegen de geredu­ceerde prijs van € 10. Daarna zal de verkoop­prijs  € 15 bedragen.

De cd is per e-mail te be­stel­len bij NSGV Haar­lem-Am­ster­dam:  nsgv@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose