Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe NSGV nieuwsbrief: Doorgeven

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2012

NSGV Haar­lem-Am­ster­dam publi­ceerde tot nu toe enkele malen per jaar Nieuws van de Gregorius­ver­eni­ging. Vanaf nu draagt onze nieuws­brief de naam Door­ge­ven, daar­mee de fakkel over­ne­mend van het gelijknamige tijd­schrift dat 25 jaar lang ge­pro­beerd heeft om ieder die in ons bisdom bij li­tur­gie en kerk­mu­ziek betrokken is, te in­for­meren en te in­spi­re­ren en dat in die vorm is opge­hou­den te bestaan.

Nieuwe nieuwsbrief NSGV Haarlem-Amsterdam - DoorgevenEen foto van de redactie van het ‘oude’ tijd­schrift Door­ge­ven siert de voor­pa­gina van deze nieuwe Door­ge­ven Nieuws­brief. Dit geeft de con­ti­nuï­teit aan, want – al is er veel veran­derd – uit­ein­delijk zal het ons blijven gaan om een zo goed moge­lijke ver­zor­ging van de li­tur­gie, niet in het minst door goede en passende muziek!

In deze nieuws­brief staan voor­taan ook enkele artikelen met li­tur­gische ach­ter­grondin­for­ma­tie. Zo staat er, op de drempel van de Goede Week, over ‘Het beklag van God’ – een eeuwen­oud gezang uit de li­tur­gie van Goede Vrij­dag – en over de bete­ke­nis van de paaskaars.

Verder staan in de rubriek Het vermel­den waard de kerkmuzikale ac­ti­vi­teiten binnen en buiten ons bisdom (tips zijn welkom!) en van nieuwe inte­res­sante uitgaven.

Door­ge­ven zal driemaal per jaar uit­ko­men maar om goed op de hoogte te blijven is het goed regel­ma­tig de web­si­te www.nsgvhaarlem.nl en de nieuw ingerichte web­si­te www.door­ge­ven.com te bezoeken.

 
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose