Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: vrijdag, 30 maart 2012

Goede Week en Pasen in de KathedraalTijdens de Goede Week en met Pasen zijn er weer bij­zon­dere vie­rin­gen in de Sint-Bavo­kathe­draal.

Zie ook:

www.rkbavo.nl
www.koor­schoolhaarlem.nl

datum tijd omschrij­ving
 
zon­dag 1 april
Palm­zon­dag
10.00 uur Op Palm­zon­dag 1 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.
 
dins­dag 3 april 19.30 uur Op dins­dag 3 april is er om 19.30 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.
20.00 uur Om 20.00 uur vindt een muzikale avond­wake plaats (Johannespassion van Arvo Part)
De toegang is gratis, na afloop wel een deur­col­lec­te
 
woens­dag 4 april 19.30 uur Op woens­dag 4 april is om 19.30 uur de Olie­wij­ding. De Bis­schop zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hier in voor gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door het Ka­the­draal Koor.
 
don­der­dag 5 april
Witte Donder­dag
19.30 uur Op Witte don­der­dag 5 april is om 19.30 uur de plech­tige avondmis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen.
 
vrij­dag 6 april
Goede Vrij­dag
15.00 uur Op Goede vrij­dag 6 april is om 15.00 uur de Kruis­weg
19.30 uur om 19.30 uur zijn de Goede Vrij­dag Plech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop zal hierin voor­gaan.
Het Ka­the­drale Koor zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassion van Jan Valkes­tijn.
21.00 uur Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo­can­to­rij. Naast gre­go­ri­aans klinken er werken van Di Lasso en De Victoria.
 
zater­dag 7 april
Paas­za­ter­dag
22.00 uur De Paas­wake op zater­dag 7 april begint om 22.00 uur. In deze vie­ring zullen enkele vol­was­se­nen wor­den gedoopt en gevormd. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen.
 
zon­dag 8 april
Eerste Paas­dag
10.00 uur Op Eerste Paas­dag 8 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bis­schop zal voor­gaan. Het Ka­the­drale Koor zingt o.a. de vaste mis­de­len uit de Missa Papae Pii Decimi van Albert de Klerk. Ook Händels Halleluia zal fees­te­lijk klinken.
 
maan­dag 9 april
Tweede Paas­dag
10.00 uur Op Tweede Paas­dag is de vie­ring om 10.00 uur met muzikale onder­steu­ning door het Klein Bavo Koor.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose