Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kathedrale Koor geeft familieconcert

Sint Nicolaascantate van Benjamin Britten in Philharmonie

gepubliceerd: maandag, 31 oktober 2011

Het Ka­the­drale Koor Haar­lem geeft een klassiek familie­con­cert met een bij­zon­dere uit­voe­ring van de Sint Nicolaascantate van Benjamin Britten.

13 november 2011 - Sint NicolaascantateDe kin­de­ren van de Koor­school Haar­lem zijn al veel lan­ger dan menig leef­tijd­ge­noot bezig met Sin­ter­klaas; op 13 no­vem­ber zullen zij met het volle­dige Ka­the­drale Koor Haar­lem een zeer bij­zon­dere uit­voe­ring van de Sint Nicolaas Cantate brengen, begeleid door het Promenade Orkest en Koor­school Utrecht.

Het oor­spron­ke­lijk Engels­ta­lige werk van Benjamin Britten is speciaal voor het Ka­the­drale Koor her­taald in het Neder­lands door kin­der­boekenschrijfster Imme Dros. Daar­naast heeft Charlotte Dematons, winnares van de Gouden Penseel in 2008 voor haar prenten­boek ‘Sin­ter­klaas’, levensgrote platen gemaakt, die het stuk nog meer tot leven wekken. Op deze manier wordt dit concert zeer be­grij­pe­lijk en bovendien vermake­lijk voor kin­de­ren vanaf acht jaar.

De Sint Nicolaas Cantate ver­telt in negen delen het over het leven van de beroemde Griekse bis­schop, de bescherm­hei­lige van de kin­de­ren, armen, reizi­gers en zeevaar­ders, verloof­den en ver­volg­den. In het begin wordt Nicolaas vertolkt door een kindsopraan, Sin­ter­klaas is immers ook ooit een kind geweest. Naarmate Nicolaas ouder wordt, wordt hij bis­schop van de stad Mira in Cilicië, bekend uit het Bijbel­boek Han­de­lin­gen (27,5) te­gen­woor­dig een deel van Turkije. Sint Nicolaas heeft veel goede daden verricht. Zo is er de legende waarin Sint Nicolaas drie “gepekelde” jongens redt van een sla­ger en hij heeft velen gered van hon­ger, schip­breuk en ander leed.

Dit bij­zon­dere familie­con­cert wordt gebracht ter gelegen­heid van het 60- res­pec­tie­ve­lijk 65-jarig jubileum van de Koor­school Haar­lem en het Muziek­in­sti­tuut St. Bavo. De Koor­school is een bij­zon­dere school waar kin­de­ren vanaf groep 5 naartoe kunnen. In groep 5, de oplei­dings­klas, wor­den zij opgeleid om mee te kunnen zingen in het Ka­the­drale Koor Haar­lem. De voor­naamste taken van dit koor zijn de weke­lijkse mis in de ka­the­draal. Maar ook veel andere projecten wor­den door deze kin­de­ren onder­steund. Jaar­lijks wordt er gezongen in diverse Mattheus Passies en kin­de­ren wor­den gevraagd voor symfonieën van Mahler of de Carmina Burana. Ook maakt het koor jaar­lijks bui­ten­landse tournees, zoals afgelopen zomer naar Berlijn, waar zij het War Requiem van Britten hebben uitge­voerd.

Zondag 13 no­vem­ber zal de Sint Nicolaas Cantate uitge­voerd wor­den om 15:30 uur in de Grote Zaal van de Philharmonie in Haar­lem. Een paar uur na de intocht van de Sint in Haar­lem. Een klassiek familie­con­cert om het Sin­ter­klaasseizoen extra sfeer­vol in te lui­den, en waar de span­ning en geheim­zin­nig­heid rondom dit gezellige feest nóg meer inhoud krijgt.

Kaarten: www.theater-haarlem.nlGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose