Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Première: Liturgia Domestica

gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2011

Sint Laurentiuskerk, Verdronkenoord, Alkmaar (foto: G. Lanting)Een première in de St Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar. Op zon­dag 23 ok­to­ber om 11.00 uur zal de Mis “Li­tur­gia Domestica” wor­den gezongen. Vier Slavische koren waar­on­der, Bjerjozka uit Alkmaar, hebben deze com­po­si­tie al vaker uitge­voerd maar nog nooit, zoals deze com­po­si­tie ooit is bedoeld, name­lijk gezongen tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring.

De Rooms Katho­lie­ke Kerk is een wereld­kerk. Overal over de wereld wordt het­zelfde maar toch een beetje anders gevierd. Zo ook in Rusland. De vie­ring is Rooms Katho­liek maar met een Byzan­tijnse kleur. “Li­tur­gia Domestica” is in 1917 ge­schre­ven door de Russische com­po­nist Alexan­der Gretsjaninov. In het Misboekje kunnen de aanwe­zigen de tekst meelezen met de vertaling ernaast. Speciaal voor deze gelegen­heid komt een bekende pries­ter, Mgr. Bär, voor­ma­lig bis­schop van Rotter­dam, naar Alkmaar om voor te gaan in deze Eucha­ris­tie­vie­ring.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 3 september 2014Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse landBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose